n 093 Privacy kun je beschermen, door het te ontwerpen Tot slot is Van der Sloot van mening dat de belangrijkste drijfveer van de open databeweging economisch gewin is. Omdat de overheid echter een monopolist is en burgers hun gegevens verplicht moeten afstaan, heeft de overheid een grote verantwoordelijkheid om met deze gegevens zorgvuldig om te gaan. Ze zouden dus eigenlijk gesloten blijven, mits... Jaap-Henk Hoepman is van mening, dat je privacy kunt beschermen door het te ontwerpen. Hij begon zijn presentatie met een korte inleiding op de term 'Privacy' en de verandering die de term in de loop van de jaren is ondergaan. Deze verandering wordt sterk beïnvloed door de techniek. Rond 1890 ontstaat het begrip privacy door de komst van massamedia als kranten en fotografie. Privacy wordt dan beschouwd als "the right to be let alone". Rond 1967, door de komst van eerste computers en databasetechnologie wordt privacy meer in de hoek van zelfbeschikkingsrecht gezien. Rond 2000 is de betekenis weer veranderd door de komst van internet. Het gaat nu vooral om de vrijheid om je eigen identiteit te construeren. Het is ook om te beseffen dat persoonsinformatie op meer manieren wordt verkregen dan vaak wordt gedacht. In de eerste plaats is er de informatie die je zelf verstrekt. Daarnaast echter bestaat een groot deel van de opgeslagen persoonsgegevens uit zogenaamde geobserveerde data (denk bijvoorbeeld aan vragen die je in google stelt). Tot slot zijn er gegevens over gedrag (de zogenaamde metadata). Omdat deze laatste categorie gegevens erg compact en hanteerbaar zijn, zijn ze ook zeer waardevol en dus gevaarlijk. De informatie gaat immers over alles wat een persoon doet, zonder dat de persoon weet tot welke beslissingen dat zal leiden en welke gevolgen dit voor de persoon zal hebben). In tegenstelling tot Van der Sloot ziet Hoepman wel mogelijkheden om bescherming van gegevens in te bouwen in systemen, als dit maar gebeurt in de ontwerpfase. Achteraf dit soort beschermingen inbouwen is heel lastig. Er zijn zowel 'technische' als 'procesmatige' benaderingen mogelijk:

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 92