n Colofon Redactie: Marieke de Haan, Erika Hokke de auteurs en redacteuren De redactie heeft geprobeerd alle rechthebbenden te achterhalen en de rechten te regelen. Als desondanks eigenaar, rechthebbende of copyright onjuist of onvolledig vermeld zijn, gelieve contact op te nemen met de Stichting Archiefpublicaties. Illustraties omslag: Elco van Staveren Vormgever: Marc Meeuwissen, www.absoluutdesigners.com Druk: Schrijen-Lippertz Oplage: 500 ISBN 978-90-71251-39-9 Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage, 2015

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 7