mm* DOMEINCONFERENTIE BIG DATA ETHIEK r. 1 7l* A-/.- Pi n n Oisnii-ini.EinliTi'iilM1 Rig fl.il.i Flhii'k f>iyiL.ila* Mrdi.i rn C~ri'.itiI'vi- IrMlu-.lrii" Miigi-.thianl v.in Ariv.lcitl.nn 1 hllp ,'iMHi I' i.i rl I ill1 hv.i ii i i -. ilk ii i - i im mi i-*ri' mr-i. :i-ni" nrri.i'rcm tiMit lilih ■ilnnn-iri si i 11j I rrrrlM i'n 4 rr.ilirvr ir Cjj h.r, school vtut Amsterdam OMDFKWIjS 0WDFR70FK WFRKfiFVFRS OVER DE HVA MijnHvA Alumni "•im*»* Q HOME OVER DC I'VA ORGANISATIE DOMEINEN DOMEIN DIGITALE MEDEA EN CREATIEVE INDUSTRIE AGENDA Evenement DATUM Staildalijm 06 nuv 2014 TIJD 13:00 - ]fl:00 uur Privacy in het domein - hoe zit het daarmee? Moeten we sociale media gebruiken in het onderwijs of kunnen wc liet beter laten? En ons privé leven, beschermen we Haf wel voldoende? 4

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 67