Countdown app Onze Missie Hoe maak je mensen duidelijk, dat ze veel persoonlijke informatie prijs geven op het internet? De 'App' die vorige week ontwikkeld werd tijdens de hackakton bij het e-government congres kan hieraan bijdragen. Het is een 'Countdown app', die begint bij 1000 en terugtelt naar 0. Na twee weken ziet iedereen wat hij aan persoonlijke gegevens aan het internet heeft prijsgegeven. Bij het downloaden van de app geef je daarvoor namelijk toestemming. Ongelooflijk om mee te maken en mee vorm te mogen geven in deze tijd, aan de omgang met deze enorme veranderingen. Ik vind het daarbij belangrijk om te reflecteren op de onderliggende waarden, zodat we niet alleen in de uitvoering en de techniek blijven hangen. Archieven hebben een duidelijk missie. Wij zijn van de open baarheid. Openbaarheid maakt een democratie kwetsbaar, kwetsbaarder dan een meer totalitaire staat. We zien in deze tijd talloze varianten van meer centraal gestuurde staten die effectief met hun macht en economische ontwikkeling kunnen omgaan. Sommigen benijden een land als China dat een duidelijke koers vaart en in snel tempo een dominante factor wordt. Of een land als Rusland met een sterke man die zich niet zo hoeft te laten leiden door gekissebis en onzekerheid van Europese ministers. Wat zijn we toch een zwak en achterhaald poldermodel met zijn allen en wat is Europa stuurloos. De verleiding is groot om ook in Europa te kiezen voor meer controle, meer geheimen, minder mensenrechten. Ik denk dat we juist trots moeten zijn op die complexe overleg- maatschappij die wij hebben. Niet alleen vanwege de ethiek, maar ook vanwege het resultaat. Om op die manier conflicten bespreekbaar te houden om, macht en tegenmacht in stand te houden. Juist in voormalige Oostbloklanden zie je dat archiefwetgeving radicaler is dan in West-Europa. Ze weten wel beter. Niet nog een keer een staat die zoveel rechten heeft tegenover zijn burgers. Het is belangrijk om met zijn allen het geloof te dragen dat een democratie, ook al is zij kwetsbaar, op de lange duur juist sterker is omdat zij meer veerkracht ontwikkeld en meer burgers activeert en tot deelname beweegt. In dat geheel van waarden speelt archief en openbaarheid een cruciale rol. Dank u.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 65