063 Archieven en Openbaarheid Dames en heren, Ik ga u maar meteen met een paar zware uitspraken om de oren slaan. Dan kan de rest van deze dag alleen maar meevallen. Openbaarheid is namelijk geen lichte kost. Waarom niet? Informatie is macht. Desinformatie is nog meer macht. Archief is macht. Archief is ook tegenmacht. Controle over archief is controle over de geschiedenis. Controle over de geschiedenis is controle over perceptie van oorzaken en gevolgen. Democratie is gebaseerd op toegang tot informatie. Controle verdraagt geen vrije toegang tot informatie. Reflex van machthebbers is vertrouwelijkheid. Reflex van archivarissen is openbaarheid. Zo dat is eruit. Dat geeft de spanningen denk ik al weer. Marens Engelhard Onderstaande tekst vormde de basis voor de lezing die Marens Engelhard, Algemeen Rijksarchivaris, verzorgde tijdens het symposium Actieve Openbaarheid: een Open Aanpak op 29 januari 2015. De volledige presentatie is te zien en te horen via youtube (https://youtu.be/vJL5uEpG2LU Foto: Sebastiaan ter Burgt CC BY-SA

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 62