057 14. Heeft u ooit een Wabo-verzoek gedaan? 15. Zo ja, ging dit makkelijk of moeilijk? 16. Heeft u ooit bezwaar ingediend tegen een verleende vergunning? 17. Op welke manier werd u op de verleende vergunning geattendeerd? Publicatie van vergunningen in de krant (berichtgevingen) Website gemeente Overheid.nl Weet niet/geen antwoord 18. Heeft u ooit een Wob-verzoek gedaan om documenten in te zien? 19. Zo ja, ging dit makkelijk of moeilijk 20. Zou u er bezwaar tegen hebben als bovenstaande verzoeken openbaar worden gemaakt? 21Bent u bekend met het begrip actieve openbaarheid? 22. Heeft u behoefte aan deze openbaarheid? 23. Neemt door actieve openbaarheid van overheidsdocumenten uw vertrouwen in de overheid toe of af? Mijn vertrouwen in de overheid neemt hierdoor toe Mijn vertrouwen in de overheid blijft hierdoor hetzelfde Mijn vertrouwen in de overheid neemt hierdoor af Weet niet/geen antwoord

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 56