Actieve openbaarheid by design: doen of laten? En waarom (niet)? Een beslisboom kan bij deze keuze ondersteunen. Ronald Rommelse besprak de Beslisboom met de deelnemers aan het congres. Voor alle juridische vragen rondom Actieve Openbaarheid, konden de deelnemers aan het symposium op de sofa bij Nusta Nina en Hans Waalwijk. Actieve Openbaarheid van Wabo-dossiers: Wie zit erop te wachten? En: hoe ver moet het gaan? Kirsten van den Eijnde, Harco Gorter en Herman Oost vroegen het burgers, bedrijven en ambtenaren. En presenteerde tijdens de Vernissage de antwoorden.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 17