m OPEN openbaar. OVERBRENGEN UITPIAA15EN OPEN pUfe*01* J UfölGW Actieve Openbaarheid r_ Schetsboek s(a)p mm «f S wntu Wk ftotts vimi&wtn Actieve Openbaarheid is een 'hot topic' binnen de overheid. Het kabinet publiceerde een visie op de Open Overheid, de initiatiefwet Open Overheid van GroenLinks en D66 ligt voor behandeling in de Tweede Kamer en verschillende overheidsorganisaties publiceren actief overheidsinformatie online. Actieve Openbaarheid heeft een forse impact op de manier waarop overheidsorganisaties hun informatievoorziening hebben ingericht. De onderzoekers van het atelier Actieve Openbaarheid hebben zich in de maanden september 2014 - februari 2015 met dit vraagstuk bezig gehouden. Aan de hand van de casus WABO-dossiers stelden zij zich de vraag "wat houdt het bestuurlijk begrip actieve openbaarheid precies in, en is deze actieve openbaarheid en toegankelijkheid te realiseren?" De centrale vraag viel uiteen in drie onderzoeksthema's: de behoefte aan actieve openbaarheid, de juridische aspecten van actieve openbaarheid en als derde thema actieve openbaarheid 'by design'. In dit schetsboek presenteert het archiefatelier Actieve Openbaarheid de resultaten van dit onderzoek. Naast artikelen en instrumenten, treft u ook verschillende korte 'Schetsen' aan: aantekeningen, verslagen van bijeenkomsten, vragenlijsten, adviezen, tips, begrippen, etc. Soms wat verder uitgewerkt, op andere momenten letterlijk een eerste schets. Kortom, een echt Schetsboek. ISBN 978-90-71251-39-9 Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage, 2015 _~i Balanceren met informatie L ffo&EÖI tftlSW OftH&frAïHEIU mJ tMHieil' WÖ& km*

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 130