A n 130 n Over de archiefateliers ARCHIEF Q ATELIERS Hogeschool van Amsterdam Universiteit van Amsterdam Reinwardt Academie Universiteit Leiden DCMR 'Brabantse Delta De archiefateliers zijn een initiatief van het Platform archief- onderwijs en -onderzoek (hierna: PAOO). Het PAOO is een samenwerkingsverband van de archivistiek opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Reinwardt Academie, met betrokkenheid van de specialisatie archivistiek aan de Universiteit Leiden. Opdrachtgever van het atelier Actieve Openbaarheid was het stadsarchief Rotterdam. Atelierpartners waren het Noord-Hollands Archief, DCMR Milieudienst Rijnmond en het waterschap Brabantse Delta. Het innovatieprogramma Archief 2020 en het Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise gaven financiële ondersteuning aan de beide ateliers. www.archiefateliers.nl Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Stadsarchief Rotterdam noord-hollands archief milieudienst Rijnmond Waterschap Archief 2020 AMSTERDAM CREATIVE INDUSTRIES

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 129