126 DRIE KEER EEN ZACHTE AANPAK IN HET KORT ■nTTTTTli ^iTüTÜSiiSBIinll Soft Systems Methodology (macro) vergelijking T. Het model (dienend systeem) De echte wereld (te bedienen systeem) Een reële uitkomst

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 125