n Inleiding Denken, doen en delen in archiefateliers Op 30 november 2012 hield het Platform archiefonderwijs en -onderzoek een expertmeeting om actuele vraagstukken in het brede werkveld van archieven, recordsmanagement en erfgoed in kaart te brengen. Daar kwam de behoefte aan 'collegiaal experimenteren' en 'samenwerken aan prak tijkcasussen' duidelijk naar voren. Dit bracht het PAOO tot het inrichten van een experimentele onderwijs- en onderzoeksomgeving, het Atelier, waarin aspirant-archivarissen samen met professionals uit de praktijk en externe experts uit aanpalende disciplines werken aan oplossingen voor actuele vraagstukken waar het werkveld tegenaan loopt. In een atelier vormen de deelnemers doelgerichte netwerken om door onderzoekend leren concrete resultaten te boeken. De resultaten zijn bruikbaar voor het veld. Wisselwerking tussen theorie en praktijk staat centraal. Foto: Sebastiaan ter Burgt CC BY-SA Els van den Bent, Marieke de Haan, Erika Hokke Eind januari 2015 eindigde de onderzoeksperiode van de archiefateliers. Studenten en docenten van de archivistiek opleidingen werkten op experimentele basis samen met ervaren archivarissen, informatie- en erfgoedprofessionals en met experts uit aanpalende disciplines. Gezamenlijk zochten ze oplossingen voor actuele vraagstukken in het werkveld. Acht praktijkinstellingen droegen onderwerpen aan en namen actief deel aan het onderzoek. Er waren twee ateliers: het atelier Actieve Openbaarheid en het atelier Documenteren van de samenleving. Waarom een archiefatelier? iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin De ateliers gingen op 1 september 2014 van start. Beide ateliers kenden 'sprints' van drie a vier weken. Na elke sprint was er een zogenaamde scrum, een bijeenkomst van het atelier. In het eerste deel van de scrum presenteerden de onderzoekers de resultaten van hun onderzoek: stand van zaken, planning, nieuwe vragen. Ook werd vastgesteld aan welke input of specifieke kennis behoefte was.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 10