n 105 Functionele eisen in applicaties Op dit gebied zijn de standaarden NEN 2082, ISO 16175 en de GEMMA specificatie standaard services ZS-DMS. De vraag daarbij was in hoeverre zij de geautomatiseerde aanmaak van de metadata zoals hierboven gespecificeerd ondersteunen. De conclusie is dat de recordsmanagementstandaarden NEN 2082 en ISO 16175 de vereiste metadata voorschrijven, maar geen oplossing bieden voor een geautomatiseerde aanpak. Zij ondersteunen daarmee niet zonder meer actieve openbaar-heid by design. ZS-DMS ondersteunt wel een geautomatiseerde werkwijze, maar niet alle noodzakelijke metadata zijn inbegrepen. Deze standaard is gemaakt voor zaakgericht werken en documentmanagement, maar schiet nog tekort bij het ondersteunen van information governance in zijn volle breedte en daarmee actieve openbaarheid by design. Kwaliteitseis NEN 2082 en ISO 16175 Services ZS-DMS Vertrouwelijkheid/ privacy Wordt ondersteund, maar niet geautomatiseerd. Is opgenomen als verplicht attribuut en daarmee geautomatiseerd. Intellectueel eigendom Wordt ondersteund, maar niet geautomatiseerd. Niet aanwezig in de specificatie Vindbaarheid op locatie Wordt ondersteund, maar niet geautomatiseerd. Wordt niet meegenomen in de koppeling naar het DMS. Dit attribuut moet, evenals de titel van het document, uit de proces- of zaakapplicatie gehaald worden. Dan wel geautomatiseerd.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 104