S s t Nederlands Archievenblad Inhoud Og* jaargang 95 nummer i maart 1991 Dr W. J. van Hoboken, eminence grise van het Nederlands archiefwezen 2 De eigenzinnige dr F. de Haan, landsarchivaris 1905-1922 10 De zorg voor gemeente- en waterschapsarchieven in Friesland en Groningen 23 Het Landesarchiv in het Vorstendom Liechtenstein 29 Onderzoek in Romeinse archieven en bibliotheken 32 Archieven in de Europese gemeenschap: Griekenland 39 Verenigingsnieuws 46 Bespreking van inventarissen 49 Bespreking van boeken 54 Kroniek 56

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1991 | | pagina 1