INHOUD: Mededelingen van het Bestuur 1, 57, 97 Mr H. C. Hazewinkel, Het nieuwe archief depot te Rotterdam .15 Mr H. Hardenberg, De historische betekenis van plaatsnamen .17 M. P. van Buytenen, In memoriam dr A. L. Heerma van Voss 30 Mr J. P. W. A. Smit, De definitie van het begrip archief .33 J. L. van der Gouw, Lijsten van vernietigbare stukken in archieven 36 J. L. van der Gouw, Naar een nieuwe Handleiding .58 Dr W. Moll, The National Archives te Washington .71 Dr W. S. Unger, De Nederlandse archieven en de oorlog 101 Mr S. J. Fockema Andreae, In memoriam mr C. C. D. Ebell .135 J. L. van der Gouw, De wetenschappelijke archiefambtenaren in het be zoldigingsbesluit B.R.A. 1948 138 KRONIEK 38, 80, 141 BOEKBESPREKINGEN: J. en P. Lefèvre, Inventaire des archives du Conseil des Finances, door dr G. Panhuysen 43 F. A. Ie Poole, Archief van de classis van Leiden en Neder-Rijnland 1575 1816, etc., door G. Stadermann .46 Kenneth F. Barblett, The National Archives, door dr W. Moll 47 Dr B. H. Slicher van Bath, Boerenvrijheid, door dr W. S. linger 48 L. J. van der Haer, Catalogus van de historisch-topografische prenten- verzameling (van het) Oud-Archief der gemeente 's-Gravenhage, door dr A. Th. C. Kersbergen 87 Drs J. Taal, Inventaris van het archief der Oprechte Vaderlandsche Sociëteit te Gouda, etc., door A. van der Poest Clement .89 M, P. van Buytenen, De Grietenij Idaarderadeel, door mr S. J. Fockema Andreae 90 P. J. van Winter, Westerwolde generaliteitsland, door dr W. J. Formsma 91 Mr S. J. Fockema Andreaemr B. van 't Hoff, Geschiedenis der karto- grafie van Nederland, door dr W. S. linger 148

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1949 | | pagina 3