JERLANDS ARCHIEVENBLAD 0.51 I ORGAAN Rijksarchief in Gelderland VAN DE VERENIGING VAN ARCHIVARISSEN IN NEDERLAND Drie en vijftigste jaargang 1948-1949 GRONINGEN - N.V. ERVEN B. VAN DER KAMP 1949 .'.V.N f - Rijksarchief in Gelderland

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1949 | | pagina 1