ARCHIEVENBLAD. Vereeniging van Archivarissen N EDERLANDSCH ORGAAN IN NEDERLAND. 1893—1894. VAN DE A****************-****.*** GRONINGEN. ERVEN P». VAN DER KAMP. 1894.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1893 | | pagina 14