AB DOORSNEDE ^x a C 3 ^300. r v^r M I I I óc; Sjg 154+---,- 1.40 yTerr-ein, 7oO? 0-26 0.62- r/" 1 - ■■■,-■<■. ii. i_._i lo

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1892 | | pagina 6