Inhoudsopgave. Een woord vooraf1. Oud en nieuw archief, door Mr. Ch. M. Dozy9. Oorkondenboelc voor Groningen en Drenthe, door Mr. J. A. Feith 14. Iets over de opleiding van het personeel aan de rijksarchieven in Beieren, door G16. Open brief aan het Bestuur der Yereeniging, door A. J. Servaas van Rooi jen, met antwoord19. Opgaven getrokken uit de staatsbegrooting voor 1892, enz, 21. Over experten benoemd ter onderzoek van valschheid in geschrifte, door A. J. Flament, met fac-similé25. De stichtingsbrief van Thorn, door Dr. P. J. Blok29. Eenige regelen voor ordening en inventarisatie der archieven van kleinere steden en waterschappendoor Mr. S. Gratama 36. Iets over de organisatie van het rijksarchiefwezen in Beieren door G.41. De inrichting onzer archief-inventarissendoor Mr. S. Muller Pzn. 44. Een brandvrij archiefgebouwdoor Mr. H. de Roever met teekening54. Het Papieronderzoek, langs mechanischenmicroscopischen en che- mischen weg 61. Het huis-archief der familie van Wassenaar65. Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures a 1790 Département du Nord, door Mr. Ch. M. Dozy67. Gedrukt bij Erven B. van der Kamp, Groningen, Bldz.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1892 | | pagina 4