VILLE-POMMEROEUL, 1068 VILLERS, abdij van, 1077 VINK, Karl August, 1149 VISCONTI, archief van de familie, 1147 VISSCHER, R., 511 VISSER en Zoonen, DANIEL, 804 VISSER, J., 1236, 1817,515 VISSER, P., 1270, 1399 VISVLIET, M. H. van, 205, 1538, 617, 714, 720, 1400 VITTANI, Giovanni, 1144-1147 VLAANDEREN, 1038, 1060, 1530, 1709, 1710 Oost-Vlaanderen, 1059 VLAARDINGEN, 807, 808 archiefgebouw, 279 VLAARDINGERAMBACHT, 807 VLAM, A. W., 1782 VLEMMINX, Paul, 1819 VLIET, A. J. van, jrg. 74, 248-252 VLIET, loh. van, 599 VLIET, M. van, 1698 VLIS, D. van der, 279, 304 VLISSINGEN, 729, 1806 VLUG, H„ 391 VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), 71, 410 archiefverordeningen (Concept-), jrg. 73, 19-22, 61-62 archiefcommissie, 226, 288, 309, 310 code, zie VNG registratuurstelsel registratuurbureau, 56 registratuurstelsel, 50, 53, 60, 63, 65, 213, 773, jrg. 53, 98-99, 61, 123-125 VOC, (Verenigde Oost Indische Compagnie), kaartboek, 1771 VOCHT, H. de, 1449, 1071 VOERMANS, M. A. M., 601a VOLLENHOVEN, familiearchief, 475 VOLLMER, Bernhard, 1107, 1437, 347 VOOR INDIË, 482 VORSTERMAN VAN OYEN, G. A„ 1699 VOS, Chr. P. de, 682 VOS, H., 897 VOS, P. D. de, 731, jrg. 49, 230-231 VOS, Paulus de, archivaris kapittelarchieven, 1401 VREDENBERG, I. P., 1526a VREEDE, G. W., 343 VREESE, W. de, 1489, 1553 VRIENS, I., 588a, 603, 614 VRIES, A. de, 752 VRIES, S. G. de, 313 VUYLSTEKE, J„ 1482 [182] VWAO (Vereniging van Wetenschappelijke Archief ambtenaren in Overheidsdienst), 972-975 oprichting, jrg. 65, 101-102 fonds rechtskundige bijstand, 974 WAALWIJK, 618 WAARD, C. de, 704, 1587, 1738, 705, 713, 722, 826, 1402, 1403, 1737 WADDEN, 1650 WADDINGSVEEN, doopinschrijvingen, 1806 WAGENINGEN, 552, 553 WAGEN VOORT, H., 1721 WAKKER, W. R. H., 1629 WALCHEREN, 713, 1424, 1786, 1790 WALLER, F. G., 1730 WALLER ZEPER, S. A., 93, 94, 496, 503, 705, 1218, 1500, 1507,1767, 501, 683, 1404, 1566 WALNE, P., 1463 WANDER, B„ 1726 WARFFUM, familiearchief te, 453 WARTENA, 551a, jrg. 77, 317-318 WASHINGTON, 1014, 1203 WASMES, 1068 WASSENAAR, 1805 WASSENAER, Van, familiearchief, 476 WAUTERS, Alphonse, jrg. 6, 136 WEELE, J. P. van der, 1755, 1405 WEERT, 423, 1519 WEG J.Szn, A. van de, 1406 WEILER, A. G„ 101 WEINBULL, Carl Gustav, 33 WELCKER, C. L, 398, 667, 1407 WELLENS, R., 1079 WELY, Daniel van, 1519 WENEN, 1154, 1427, jrg. 54, 50 archiefgebouw, 260 WENTHOLT, J. F. M., 1007, 1171 WERKMAN, E. J., 558, 559, 497, 1408, 1643 WERVEKE, L. van, 1065 WEST AFRIKA, 1442 WESTENBERG, J„ 1267 WESTERGO, 1652 WESTERWOLDE, 1660 WEST INDISCHE COMPAGNIE, 481 WESTVOORNE, 742 WETZCKE, Paul, 1017 - WETZLAR, 1426 WEXALIA, 1767 WEIJTENS, F. H. C., 689 [183]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 93