1.2.3 ordening door administratie Vermaat jr., 24, 90-97. Discussie op jaarvergadering VAN, 24, 5-8, 11-13. Voor reactie op het eerste artikel, zie nr. 903. Zie ook nrs. 46 en 47 46 Muller, S bespr. van J. A. J. Vermaat jr.. Registratuurstelsel, en van A. Boogerman, Het zoogenaamde Decimale stelsel van archiefordening, 25, 89-96 47 Bloemen, C., De archivaris en de registratuur [publikatie van brieven van R. Fruin en S. Muller, 1915], 62, 103-106. Zie ook 53, 6-7 48 Rapport der Registratuurcommissie, vastgesteld op de jaarvergadering [van de VAN1 te Leiden, den 4 September 1920, 29, 92-98. De vóór die vergadering ingediende tekst, 28, 50-56. Zie ook 29, 11-12 49 Heeringa, K., bespr. van J. Lakeman, Het praktijksysteem der Nederlandsche registratuur ten dienste der gemeenteadministratie, en van dezelfde, Index op het praktijksysteem (S 'hcma op een index), 28, 117-129 50 Noordenbos, P„ De beteekenis van het decimaal registratuurstelsel van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten voor de gemeentelijke archiefordening, 32, 120-128 51 Coster, H. P., bespr. van P. Noordenbos, Gemeentelijke Registratuur. Handleiding voor de kennis van de Gemeentelijke Registratuur en hare toepassing voor de praktijk, 35, 138-141 52 Noordenbos, P., Oude en nieuws archieven, 35, 111-117 Noordenbos, P., Archicfordening op internationalen grondslag [mededeling over een conferentie te Keulen, 1928, van vertegenwoordigers van gemeenten uit verschillende landen betreffende organisatie van gemeentelijke archieven op uniforme grondslag], 36, 44-45 Discussie tussen P. Noordenbos en K. Heeringa (n.a.v. nr. 5) over het dossierstelsel en samenwerking tussen verzorgers van oude en nieuwe archieven, 37, 52-53, 99-100, 38, 27-29 55 Noordenbos, P., Over enkele kenmerken van het dossierstelsel [reactie op R. Fruin, zie nr. 33], 40, 146-147 56 Woerkom, J. H. van. De Registratuur der gemeente Rotterdam, 49, 207-214 57 Mommers, A. R. M., bespr. van P. Noordenbos, Gemeentelijke Documentatie [handleiding voor archiefbeheer door de registratuur], 49, 226-228 58 Cate, J. A. ten. De Handleiding en het registratuurplan [reactie op nr. 35], 59, 100-103 Polemiek n.a.v. nr. 35 tussen P. Noordenbos, C. Bloemen. A. van Giessel en Th. J. Verharen over de ordening van archiefstukken in de registratuurperiode, 59, 99-100, 60, 96, 127, 142-149, 61, 24-26 Ruygh, Ph. F., Het stelsel van archiefordening van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten [voordracht], 61, 133-136. Zie ook nr. 213 61 Moll, W„ Het nieuwe besluit Post- en Archiefzaken der gemeente Amsterdam, 61, 62-63. Zie ook 67, 50-52 en nr. 66. 62-64 Voordrachten gehouden op de studiedagen voor archiefambtenaren 1957, 62, 2-16, 50-72 62 Papritz, Die Geschichte des Schriftgutorganisation in den Kanzleien, 62, 2-16 63 Hardenberg, H., De verhouding van het registratuurplan tot de taak en de organisatie van de administratie, 62, 50-68. Reactie van Ph. F. Ruygh, 62, 129-130 53 54 59 60 [12] 1.2.3 ordening door administratie 64 Jurriaanse, M.W., De afdeling Post- en Archiefzaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 62, 69-72 65 Dinkgreve, H., De ontwikkeling van de registratuur bij de gemeente Amsterdam [voordracht], 62, 91-101 66 Hoek Ostende, J. H. van den. Het besluit Post- en Archiefzaken van de gemeente Amsterdam in de praktijk. 67, 21-27. Tekst van dat besluit, 67, 53-58. Zie ook nr. 61 67 Vey Mestdagh, J. H. de, Toegankelijkheid van archieven [registratuur van de Middeleeuwen tot heden], 68, 12-21 68 Hoek Ostende, J. H. van den, De invoering en ontwikkeling van het indicateurstelsel te Amsterdam, 68, 57-63 69 Ribberink, A. E. M., Verbaal van het verhandelde [voordracht over registratuurstelsels in de 19e eeuw], 68, 64-70 70 Leidraad toe te passen bij de beoordeling van overheidscodes [opgesteld door de ACCO], 68, 73-75. Zie ook 68, 52-53 71 Nazorg gemeentearchieven [briefwisseling VAN en VNG betreffende ordening], 75, 244-248 1.2.4 inventarissen zie ook: indeling inventaris stadsarchief, nr. 539 inventarisatieproblemen familiearchieven, nrs. 448, 458 gemeentearchieven, nrs. 508, 553, 613, 742 volgens code VNG, nr. 773 heerlijkheidsarchieven, nr. 449 huisarchieven, nr. 535 kerkelijke archieven, nr. 723 inventarissen, drukken van. nr. 158 mening van Camille Bloch over 17, 280-281 overzichten en repertoria, nrs. 345, 364, 477 uniformering formaat. 76, 226 72 Ebell, C. C. D., Iets over de inrichting van archiefinventarissen [reactie op een bespreking door Van Schelven, zie nr. 354], 31, 73-74 ^3 Polemiek tussen K. Heeringa en R. Fruin n.a.v. een bespreking van de inventaris van de archieven van de Staten van Holland (zie nr. 734), 38, 20-27, 47-49. Zie ook nr. 32a 74 Haga, A., De inventarisering der nieuwe rechterlijke archieven [van Drenthe, Friesland, Groningen, Limburg, Noordbrabant, Utrecht, Zeeland en Zuidholland], 55, 70-75 75 Bloemen, C., Inventarisatie van gecodificeerde archiefbestanddelen [n.a.v. de inventaris door M. P. de Bruin van de Archieven van Rijkswaterstaat in Zeeland, zie nr. 709], 59, 16-24 Fasel, W., De Analytische inventaris, zie nr. 595 76 Booy, E. P. de, Enige opmerkingen over de beschrijving van familiearchieven n.a.v. A. Pathuis, Inventaris van archieven van leden der geslachten De Marees van Swinderen en Van Swinderen; F. A. M. Schoone, Inventaris van het archief van de familie Van Zwijndrecht; B. Woelderink, [13]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 8