MEERBEECK, Lucienne van, 1044, 1047 MEERENDONK, H. J. van, 239, 929, 930, 993 MEERKAMP VAN EMBDEN, A., 6, 32, 143, 442, 526, 781, 792, 934, 981, 1036, 1075. 1143-1147, 1229, 1297, 1302, 1363, 1400, 1604, 1709, 347, 382, 711, 715, jrg. 58, 92 MEES, Jules, 1036 MEES, W. C., 1422 MEGEN, 611,612 MEIHUIZEN, L. S., 530, 588, 1589, 1517 MEILINK, P. A., 383, 384, 587, 1041, 1264, 1299, 1668, 648, 734, 1320, 1715 MEILINK-ROELOFSZ, M. A. P., 1607, 1608, 1321, 1435, 1443 MEINDERSMA, W., 1597 MEINSMA, K. O., 1796 MEISNER, Heinrich Otto, 95,1513 MELINEX (Polyesterfolie), 301 MENK, F., 1444a MENSONIDES, H. W., 1121, 1324, 1596, 570, jrg. 56, 97-98 MENTINK, G. J., 76c, 994a MEPSCHE, Rudolf de, 1658 MERULA, Angelus, 163 MERWEDE, Daniel van der, jrg. 18, 179 MES, W. A. A., 862 METEREN, Emanuel van, 1577 METZELAAR, W. C„ 257 MEULEN, Ter, familie- en bedrijfsarchief, 467, jrg. 62, 120 MEURS, 1101 MEURS, Peter A. N. S. van, 108, 286, 287, 400, 429, 525, 674, 690, 720, 800, 901, 905, 1666,1667, 1322, jrg. 7, 7-9, 10, 5-6,11, 5-6 MED, P. J., 182, 276, 301, 988, 1101, 1440, 1536, 521 MEYER, Albert de, 1574 MEIJER, G. A., 1653 MEYER RANNEFT, J. W., 76b MICHALSKI, F„ jrg. 17, 106-111 MIDDELBURG, 719-727 i archiefgebouw, 263 jaarstijl, 1538 MIDDELBURGSCHE COMMERCIE COMPAGNIE, 727 MIEDEMA, H. J. J., 1794a MIERLO, J. H. van, 468 MILAAN, 1144-1147 MILHEEZE, 594, 595 MINAHASSA, 1605 MITTEILUNGEN DES OESTERREICHISCHEN STAATSARCHIVS, tijdschrift, 1156 MOENS, familiearchief, 469 MOERGESTEL, 614 MOERMAN, J. W., 331, 1323 MOEZELLAND, 1516 MOLHUYSEN, P. C., 459, 661 [168] MOLL, W„ 4, 61, 208, 267, 291, 398, 879, 914, 934, 953, 957, 983, 1203, 1205, 1270, 1273, 1275, 827, 1324, jrg. 63, 48-50 MOMMERS, A. R. M., 57, 228, 246, 391, 407, 408, 508, 1371, 602, 1601 MONTÉ VER LOREN, J. Ph. de, 1672, 1671 MONTFOORT, heren van, 687, 688 MOQUETTE, H. C. H., 492, 1131, 1130, 1766, 790, 825, 1325 MORKS, A. J., 1113 MORREN, Th., 355, 927, 1326, 1766 MORRENHUIS, 924-930 MOSSELVELD, J. H. van, 414 MULDER, Abr., 437, 497, 710, 1745, 1638 MULDER, A. W. J., 1327 MULIER, H., 1721 MULINARIS, Luigi, 1140 MULLER, Georg Hermann, 1091 MULLER Fzn., S., 12, 14-17, 30, 45-47, 86, 103, 106, 108, 140, 147, 153, 186,188, 206, 317, 319, 360, 418, 490,586, 818, 840, 841, 868, 869, 893, 905, 906, 931, 948, 949, 951, 1032, 1085,1086, 1102, 1109, 1187, 1216, 1239, 1261, 1313,1388, 1389, 1461, 1494, 1499, 1538,1690, 1714, 1802, 20, 32a, 34, 73 (jrg. 38, 54-71), 425, 675, 677-679, 690-693, 820, 821, 823, 824, 891, 935, 1139, 1328-1352, 1505, 1510, 1526b, 1549, 1563, 1585, 1728, 1739, jrg. 28, 85-87, 31, 57-59 MULLER Hzn, S„ 1692, 1775 MÜNCHEN, gelderse charters, 1455 MUNNEKE, J. R„ 389 MUNNICKS VAN CLEEFF, atlas, jrg. 77, 316 MUNSTER, staatsarchief, 1457 MÜSEBECK, Ernst, 5, 1087, 1091 MIJNSSEN, D. C. J., 598, 1353 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP TOT HET INDICEREN VAN KERKELIJKE ARCHIVALIA, 847, 848 NA ARDEN, 1538 NABHOLZ, Hans, 1017 NANNINGA UITTERDIJK, J„ 1354 NASSAU, archief huis, 1456 geslachtsregister, 1752 NASSAU, Lodewijk van, 1573 NASSAU, Willem van, 1572a NASSAU-DILLENBURG, 1711 NASSAU-OUWERKERK, archief, 1463 NASSAUSCHE DOMEINRAAD, 485 NATIONAL REGISTER OF ARCHIVES, 1137 NAUDIN TEN CATE, T. J., 432, 572, 593, 646, 1312, 1355 NEDERLAND, Algemene Staatssecretarie, 483 Departementen, 371, 1018 Departement van binnenlandse zaken, 262, 489a Departement van buitenlandse zaken, 64, 488 Generaliteitscolleges, 1634 [169]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 86