11 taak archivaris, hfdst. 2.7.2. Zie ook onder 'educatieve taak' tarieven, hfdst. 1.4.1.1.3 tehuis archiefambtenaren, hfdst. 2.7.3 tentoonstellingen, 195-197 gemeentearchief Utrecht, 183 Algemeen Rijksarchief, 356 in diverse archiefgebouwen, 7, jrg. 75, 308-311 terminologie, hfdst. 1.2.8 testamenten, opening van gesloten 151a tewerkstelling in archieven, 914, 915 thesaurier generaal, 1637 tienden, 1422, 1642, 1654 toegankelijkheid van archieven, hfdst. 1.4.1.1 tontines, 1721 topografische atlassen, 818, 823, 824, 827, 829, 832, 855 toponymie, hfdst. 6.11 traktement, zie bezoldiging transfix, 93 troonopvolging in Nederland, 1751 trouwboeken, zie DTBregisters dubbele, 1666 tussendepót, nr. 243a, jrg. 77, 216 tijdschriften, archivistische, 981, 983, 1020 Amerika, 1202, 1204 Azië, 1212 België, 1025-1027 Duitsland, 1093, 1094, 1097 Engeland, 1134, 1135 Frankrijk, 1124 Italië, 1150 Oostenrijk, 1156 Polen, 1164 -Rusland, 1168 Skandinavië, 1184 Zuid Afrika, 1195 uitgaven van bronnen, hfdst. 6.1.3 uitlening, hfdst. 1.4.1.1.4 universitair onderwijs en archieven, 1418 universiteit, archieven, 570, 784, 1523 vakbeweging, 908, hfdst. 2.8.2-2.8.4. Zie ook onder 'overleg, georganiseerd' veencompagnie, archief van, 515 veenderij archieven, 674 vendels, archieven van, 528 verbleekt schrift, leesbaar maken van, 302, 311, 312, 335 verenigingen en commissies, archieven van, 494, 513, 573, 756, 759, 763, 768, 787, 799 verenigingsarchieven, opname van, 1090 [144] vernietigingen selectie, hfdst. 1.4.1.2.2 vervreemding, hfdst. 1.3.2.2 in Engeland, 1132 uit archief Zierikzee, 730 verzameling, vakterm, 95 verzoekschriften, beschrijving van, 90 vlaggen, 1737, 1738, 1745 vocht, schade door, hfdst. 1.4.2.2 vochtmeting, 295 vredegerechten, archieven van, 383 vrouwen als archivaris, jrg. 6, 141-142, 7, 53-55, 14, 32, 38, 96 waarde van archiefstukken, jrg. 19, 9-12 wapenkoning, 1747 waterschade, 555. Zie ook 'watersnood' waterschappen, 1674, 1677, 1695, 1698 registratuurbureau, 406 waterschapsarchiefambtenaren, afdeling, hfdst. 2.8.3 waterschapsarchieven, hfdst. 2.3, nrs. 118, 235, 244-246, 650, 674, 735, 978, 981, jrg. 8, 88-90, 39, 137-138, 40, 9-12 inventarisatie van, 13 inventarissen van, 564, 574, 603, 623, 686, 713, 717, 737-739, 767, 1652 waterschapsrecht, 1621, 1640, 1674, 1677, 1698 watersnood, 349, 432, 517, 1788. Zie ook 'waterschade' waterstaat, archieven van, 75, 486, 709 waterstaatkunde, 1646 weeshuizen, 1587 weeshuizen, archieven van, 547, 598, 608, 651, 694, 747, 761 weeskamerarchieven, 114, 141, 386, 387, 390 inventarissen, 621714, 715, 719, 766, 790 weeskamers, 1675 weldadigheidsinstellingen, archieven van, 606. 636. 663, 796. Zie ook onder 'weeshuizen', 'gasthuizen', 'godshuizen', 'fundaties' wetenschapsbeoefening in archieven, 934, 994, 1145, 1413-1419, 1421 door archivarissen, 906. 920, 922, 923a, 1413 wiegedrukken, 1797 zapon, 314, 315, 329 zegelen, recht van, 149 zegels, zegelkunde, 1739, 1740, 1743, 1744 afdrukken van, Utrecht, jrg. 7, 4-5, Noordholland, jrg. 23, 24-25 beschrijving van, jrg. 75, 53-54 bewaring en restauratie van, 1006, jrg. 10, 36, 72, 224 bewijskracht van, 148 zegelstempel abdij Assen, jrg. 23, 13 zegelwet, 189, 190 zorg en beheer, definitie van de termen, 415 zwavelammonium, 312 [145]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 74