congressen, geschiedenis1085, 1558-1560, 1604 conservering, hfdst. 1.4.2.5 copieermachines, jrg. 73, 116-117 copulaten, jrg. 11, 164 curateleregisters, 393 curatus, 1506 daloewangpapier, jrg. 14, 143 decimale stelsels, hfdst. 1.2.2 departementale indeling archiefwezen, jrg. 33, 11-13, 50, 149-150, 51, 55-56 departementsarchieven, bezuiniging, 207 studiegroep, zie namenindex onder SOD zie ook namenindex onder 'Nederland' diefstal van archieven, jrg. 32, 165 diplomatiek, hfdst. 6.1.3 document, vakterm, 95 documentaire verzamelingen, hfdst. 2.6 documentatie, hfdst. 2.6. documentatiecongres 1969, agenda, jrg. 73, 24 documentatiewerkzaamheden, 591 domeinen, 485, 589, 607 doopboeken, bewijskracht, 1628 dubbele, 1666 -- zie ook onder 'DTBregisters' dorpsbesturen, archieven van, 1665 dossierstelsel, 45, 54, 55, jrg. 53, 141-142 drukwerken, gedrukte archieven, 809, 810, 812, 1012 DTBregisters, registers burgerlijke stand, 370, 373-376, 1806 -beschrijving, 497, 620, 624, 660 bewaring, jrg. 12, 8-10 fichering, indicering, 84, 89, 89a, 846-848, 851 geschiedenis, 631, 655 repertorium, 861 uitlening, 198 verwerving, jrg. 28, 239 zie ook onder 'burgerlijke stand', 'begraafboeken', 'doopboeken', 'registers van ondertrouw', 'registers van overledenen', 'trouwboeken' DTBregisters in Duitsland, 1090 duurzaamheid, zie houdbaarheid educatieve taak, 991, hfdst. 1.4.1.1.2 eigendom van archieven, hfdst. 1.3.2.2 particuliere archieven, nr. 124 familiearchieven, hfdst. 2.4.4.3 -ordening en beschrijving, 76-76b, 687 in Engeland, 1136, 1137 koloniale, jrg. 48, 155 [136] films, houdbaarheid, 849 films in archieven, 809, 810, 816, 834 films, zie ook onder 'fotografieën', 'microfilming', 'reproductiemethoden' filmarchief, Duitsland, 853 Nederland, 849, 850 fonds rechtskundige bijstand, jrg. 76, 5-6 fotografieën i.p.v. afschriften, kosten, jrg. 23, 10-11 -als authentieke afschriften, jrg. 40, 85 duurzaamheid, 336 zie ook onder 'films', 'microfilming', 'reproductiemethoden' functie archiefambtenaren, hfdst. 2.7.2 fundaties, inventarissen van archieven van, 528, 625, 627, 751 zie ook onder 'begijnhuizen', 'beurzen', 'bussen', 'hofjes' gaardersarchieven, zie belastingarchieven garnizoenskerken, archieven van, 1447 gasthuizen, inventarissen van archieven van, 511, 528, 749. Zie ook onder 'godshuizen' geestelijke goederen, 1700. Zie ook onder 'kerkelijke goederen' geldswaarden, schrijfwijze van, 1543 geluidsarchieven, 809, 810, 813, 815 gemeentearchieven, hfdst. 2.3 gebrekkige openbaarheid, 162-169 -inspectie, 244-246, 250 inventarisatie, 13, 18, 508, 553, 613, 742, 773, 1601, jrg. 15, 127-129 nieuwe, 205, 208 vernietiging, 219-220, 226 gemeentearchieven in Duitsland, 1092 in de Elzas, 1100 in Italië, 1140, 1146 zie ook namenindex onder 'VNG' inventarissen, zie onder de naam van de gemeente gemeentearchivarissen, bevoegdheid tot geven van afschriften, 113 positie, hfdst. 2.7.2 zie ook hfdst. 2.8.3 en 2.8.4 gemeentelijke archiefdienst, organisatie en taak, jrg. 69, 8-12 gemeentelijke registratuur, hfdst. 1.2.3 gemeenten, vorming van, in Groningen, 1662 ontwikkeling van, 1695 opheffing, samenvoeging, splitsing, 408, 411, jrg. 74, 229-231 gemeentewapens, 1741 gemeentewet, wijziging, 947, (jrg. 13, 13-17) genealogen, beantwoording van vragen, 174 boutade tegen, jrg. 12, 18-20. Zie ook jrg. 4, 74 genealogie, hfdst. 6.10 geschiedcongressen, 1085, 1558-1560, 1604 geschiedenis, hfdst. 6 van het archiefwezen, 73, 342-348, 519, 934, jrg. 5, 17-34, 38, 62-71 [137]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 70