archiefwet 1918, hfdst. 1.3.1.2 art. 5, nr. 143 artt. 7 en 8, nr. 173 herziening in 1928, hfdst. 1.3.1.3 archiefwet 1959, nrs. 122-124, 144 archiefwet 1962, hfdst. 1.3.1.4 art. 5, nr. 201 art. 23, nr. 415 archiefwezen buitenland, hfdst. 4 archiefwezen Nederland, geschiedenis, 73, 342-348, 355-358, 519, 934, jrg. 38, 62-71 rapport 1846, jrg. 5, 17-34 architecten, archieven van, 864 architectuur, zie bouwkunst Archivberatungsstelle, 1104, 1105 Archivtag (Duitsland), 1086, 1086a, 1118 assertor, 1500 Audience, Audiëntie, 1630, 1710 auteursrecht, 151b, jrg. 71, 156-157 automatisering, 160-161, 1015, 1086a, jrg. 72, 219-220 banistiek (vlaggenkunde), 1737, 1738 banken van lening, archieven van, 635, 750 bedrijfsarchieven, 783, hfdst. 2.4.3 bedrijfsarchivarissen, opleiding, jrg. 54, 148-149, 55, 6-7, 56, 8 toelating als lid VAN, jrg. 56, 3-4 vereniging van, 984, jrg. 58, 95-96 bedrijfsinformatie, raad van advies, jrg. 77, 154 bedrijfsschappen, 135, 202 begraafboeken Kampen, 667 begijnhuizen (-hofjes), 639, 693 beheer en zorg, definitie van de termen, 415 belastingarchieven, gaardersarchieven, 233, 384, 387, 657, 733 benoembaarheidseisen archief ambtenaren, hfdst. 2.7.1 beperking aantal aan te vragen stukken, 172 bergingsmethoden, hfdst. 1.4.2.3 bescheiden, vakterm, 95 beurzen, inventarissen van archieven van, 726, 780. Zie ook fundaties bevoegdheid archiefambtenaren, hfdst. 2.7.2 geven van afschriften, 113 kantmelding registers Burg. Stand, 131 opening gesloten testamenten, 151a waarmerking afschriften, 16, 14-15 bewaargeving (inbewaringgeving), hfdst. 1.4.1.1.5 bewijskracht van afschriften, 191 van archiefstukken, hfdst. 1.3.2.3 van doopboeken, 1628 bezoldiging (salariëring, traktement), hfdst. 2.7.2. jrg. 6, 26-27, 7, 150, 33, 13-15, 54, 12-14, 64, 14-17 [134] bezoldiging in Amersfoort, 11, 141, in Amsterdam, 9, 108, in Gouda, 7, 150, in 's-Gravenhage, 11, 140, in Leiden, 9, 167 bezuinigingsmaatregelen, 911 -op departementen, 207 bibliografieën van werken van archivarissen, 981, 982, 1267, 1285, 1299, 1329,1381 bibliotheek, afbakening archief en hfdst. 2.6 -over Leiden, 819, over Utrecht, 821 bibliotheken in nederlandse archieven, 810 bisschoppelijke archieven, 678-680, jrg. 2, 98-99 boekenworm, 319 boekhandel, 1798, 1800 bouwkunst, 864, 1735, 1735a brand, brandgevaar, hfdst. 1.4.2.2 bronnen, gebruik van, hfdst. 6.1.1 - mededelingen over, hfdst. 6.1.2 uitgaven van, hfdst. 6.1.3 burgerlijke stand, registers, 374, 375, 381, 387-389, 391, 394, 708 in Frankrijk, 1712 inspectie, 249 kantmeldingen, 131 retroacta, jrg. 12, 8-10, zie ook DTBregisters Zuidholland, ontbrekende, jrg. 74, 325-327 registratie, 1521 bussen, archieven van, 768 calques, richtlijnen voor vernietiging, jrg. 77, 304 cartografie, hfdst. 6.11. Zie ook onder 'kaarten' cartularium, 101, 1550, jrg. 10, 34-35 ontwikkelingsgeschiedenis, 642 cellofaan, jrg. 47, 81 cellulose-acetaat, 325 charter, betekenis van het woord, 94 charterberging, 301, 1139 charterkast Amsterdam, 637 chirografen, moderne, jrg. 51, 160 chronologie, hfdst. 6.2 cirkeltienden, 1654 collectie, vakterm, 95 collodium, jrg. 9, 112 commissiearchieven, 392 commissies VAN, zie namenindex onder 'VAN' computer, 161, 1015. Zie ook onder 'automatisering' coating tegen headcrash, jrg. 76, 317 congressen, archief-, internationale, hfdst. 3.3 België, hfdst. 3.2 Duitsland, 1086, 1086a, 1108, 1118 Frankrijk, 1118 Nederland, hfdst. 3.1 [135]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 69