6.4 algemene en politieke geschiedenis 6.4.1 algemeen [115] 6.3 paleografie 1542 Fruin, R., Het Handboek der Nederlandsche Palaeographie [betr. de voorbereiding], 15, 103-106. Zie ook 9, 57-60, 109-110, 168, 11, 141-142, en de jaarredes voorzitter VAN, n.rs. 949, 950 (jrg. 10-16, 19, 20) en zie nr. 1553 1543 Sassen, Aug., Opmerkingen over schrijfwijze van en verkortingen voor geldswaarden, 19, 68, 166-168, 20, 124-125 1544 Zuiden, D. S. van, Het bevorderen van de kennis van het oude schrift door de lagere school, 28, 202-208. Reactie, 29, 52-53 1545 Brugmans, H., bespr. van A. Hulshof, Deutsches und Lateinisches Schrift in den Niederlanden, 13501650, 30, 61-63 1546 Brugmans, H., bespr. van Willibrord Lampen, De beteekenis der palaeographie als wetenschap, 39, 134-135 1547 Lugard, G. J., bespr. van W. Bogtman, Het Nederlandsche handschrift in 1600, 41, 230-231 1548 Heerma van Voss, A. L., bespr. van H. Brouwer, Atlas voor Nederlandsche Palaeographie, 51, 95-98 1549 Buijtenen, M. P. van, bespr. van B. Kruitwagen, Laat-Middeleeuwsche Paleografica, Paleotypica, Liturgica, Kalendalia, Grammaticalia, 49, 158-163 1550 Gouw, J. L. van der, Het cartularium als manuscript, 59, 64-69 1551 Gouw, J. L. van der, Plaatsing van het accent op de i in het schrift van de twaalfde eeuw, 59, 111-118 1552 Camps, H. P. H., Eenheid in benamingen der schriften, 60, 107-111 1553 Gouw, J. L. van der, Enige problemen van de nederlandse paleografie [voordracht], 62, 17-28 1554 Ketner, F., bespr. van J. L. van der Gouw, Oud schrift, 68, 34-35 1555 Gouw, J. L. van der, Epigrafica, 70, 82-98 1556 Gouw, J. L. van der, Nieuwe paleografische hulpmiddelen, 71, 218 1557 Gouw, J. L. van der, Engelse werken over paleografie, 72, 11-12 6.4.1.1 congressen Lasonder, L., Het Internationaal Historisch Congres te Oslo 1928 en het Archiefwezen, 35, 220-223. Voor mededeling over het VlIIe congres te Zürich, zie 45, 136-138 Wiersum, E., Het congres van den Hansischen Geschichtsverein te Bremen, 1931, 38, 183-185 Lasonder, L., Het derde congres van Nederlandsche historici, 1936, 43, 95-97. Voor aankondiging van het vierde congres, zie 45, 136-137 6.4.1.2 algemene en verzamelwerken 1561 Heeringa, K., bespr. van I. H. Gosses en N. Japikse, Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland, 29, 255-265 [114] 1558 1559 1560 6.4 algemene geschiedenis 1562 Hoek Ostende, J. H. van den, bespr. van H. de Buck, Bibliografie der geschiedenis van Nederland, 74, 56-58 1563 Heeringa, K., bespr. van Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren door R. C. Bakhuizen van den Brink, [uitgegeven door S. Muller], 22, 65-70 1564 Camps, H. P. H., bespr. van N. B. Tenhaeff, Verspreide geschriften [uitgegeven door J. Romein], 55, 40-41 1565 Hoek Ostende, J. H. van den, bespr. van P. Geyl, Pennestrijd over staat en historie. Opstellen over de Vaderlandse Geschiedenis, aangevuld met Geyls Levensverhaal, 76, 60-61 6.4.2 naar tijdvakken 6.4.2.1 middeleeuwen zie ook: herwaardering mediaevistiek, 50, 148-149 1566 Obreen, Henri, bespr. van S. A. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 29, 265-267. Reactie van Waller Zeper op een andere recensie van dit boek, 29, 235-236 1567 Tenhaeff, N. B., bespr. van W. Kienast, Die deutschen Fürste im Dienste der Westmachte bis zum Tode Philips des Schonen von Frankreichs, 36, 51-55 1568 Enklaar, D. Th., bespr. van Kritische Beitrage zur Geschichte des Mittelalters. Festschrift für Robert Holtzmann, 41, 222-224 1569 Koch, Anton, bespr. van H. van der Linden, Itinéraires de Philippe le Bern, due de Bourgogne (14191467) et de Charles, comte de Charolais (1433 1467), 50, 50-51 [98-99] 1570 Formsma, W. J., bespr. van F. H. J. Dieperink, D. Th. Enklaar en W. Jappe Alberts, Studiën betreffende de geschiedenis van Oost Nederland van de 13e-15e eeuw, 58, 126-128 1571 Formsma, W. J., bespr. van J. E. A. L. Struick, Gelre en Habsburg 14921528, 65, 171-172 1572 Ketner, F., bespr. van C. A. Rutgers, Jan van Arkel, bisschop van Utrecht, 75, 136-137 6.4.2.2 nieuwe tijd 1572a Steur, J., bespr. van W. F. Leemans en E. Leemans-Prins, Guillaume de Nassau et la principauté d'Orange 15441559. L'acquisition de la possession réelle par le Prince, 77, 201-205 1573 Schelven, A. A. van, bespr. van P. J. van Herwerden, Het verblijf van Lodewijk van Nassau in Frankrijk, Hugenoten en Geuzen 15681572, 40, 159-160 1574 Jurriaanse, M. W., bespr. van Albert de Meyer, Le Procés de l'Attentat commis contre Guillaume le Taciturne prince d'Orange 18 mars 1582, 43, 108-109 1575 Telting, A., bespr. van G. L. Grove, Adriaen Banckers og hans Kamp ved Hveen in 1659, 11, 72-74

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 59