6.2 chronologie [112] 6.3 paleografie 6.1.3 bronnenuitgaven, diplomatiek en akten uit de jaren 12541501, verzameld door J. F. Niermeyer, 75, 141-142 1526a Laan, P. H. J. van der, bespr. van De stadsrekeningen van Arnhem, uitgegeven door W. Jappe Alberts m.m.v. J. P. Vredenberg, deel III, 14021420, 77, 129 zie ook: nrs. 1500, 1549 1526b Fruin, R., bespr. van S. Muller Fzn., De jaarstijlen in het sticht Utrecht gebruikt vóór het synodaal besluit van 1310, 14, 187-190. Zie ook nr. 1535a 1527 Fruin, R., Met welken dag beginnen Dionysius Exiguus en Beda Venerabilis de anni dominicae incarnationis? 15, 199-210 1528 Fruin, R., De formule 'consulatus eius Augusti anno' in de pauselijke kanselarij, 15, 222-225 1529 Fruin, R., bespr. van A. Cappelli, Cronologica e calendario perpetuo, 16, 114-118 1530 Fruin, R., bespr. van C. Callewaert, Chronologie médiévale en Flandre, 17, 69-71, en van idem, Nouvelles recherches sur la chronologie médiévale en Flandre, 18, 114-116 1531 Fruin, R., bespr. van I. D. van der Plaats, Over den kalender, 20, 133-135 1532 Heeringa, K., Chronologische aanteekeningen van Petrus Levendale, 24, 161-172 1533 Fruin, R., Over den kalender 'Vademecum' [bespr. van een zakkalender van A. D. van der Harst], 31, 182-183 1534 Graswinckel, D. P. M., bespr. van R. Fruin, Handboek der Chronologie, 42, 197-199. Voorbereiding van dit handboek, zie jaarredes voorzitter nrs. 949-953 vanaf 10, passim 1535 Steur, I., Het 'Calendarium romano-germanicum medii aevi' van [A. U.] von Erath, 43, 89-95 1535a Ketner, F., De jaarstijlen in het sticht Utrecht 12491267, 50, 41-46 [89-93], Zie ook nr. 1526b 1536 Strubbe, Eg. I., 'Nieuwe stijl', 57, 101-104. Reactie van P. J. Meij, 58, 22-24 1537 Buijtenen, M. P. van, Chrono-logica, 70, 111-119 1538 Jaarstijlen. Korte artikelen en mededelingen. Zie ook nrs. 1526b, 1527, 1535a N.B. Namen van auteurs zijn tussen vermeld In kloosterorden (M. Schoengen), 10, 18-26 Bisschoppen van Utrecht (J. C. G. Joosting), 14, 20-22. Zie ook 16, 264-265. Bisschop David van Bourgondië (R. Fruin), 30, 56-57, (D. Th. Enklaar), 31, 26-29 Paasstijl en de titulus cerei paschalis (R. Fruin), 14, 177-179 Jaardagstijl (S. Muller), 15, 76-86, 139-145 Middelburgse abdij (R. Fruin), 15, 86-92 Floris V en zijn voogden (H. Obreen), 15, 92-103 Mos Romanus (M. Schoengen), 15, 145-151 6.2 chronologie Gervasius Cantuarensis (R. Fruin), 15, 151-155 Delftse stijl (M. H. van Visvliet), 15, 210-213, (L. G. N. Bouricius), 18, 107-108 Maastricht (J. G. C. Joosting en P. Doppler), 15, 213-222, 16, 44-45 Dordrecht (J. L. van Dalen), 16, 175-180 Alkmaar (H. Obreen), 17, 242 Zeeland (R. Fruin), 17, 271-273, (H. Obreen), 18, 19-23 Luik (R. Fruin), 17, 277-280 Paasstijl, komst in ons land (H. Obreen), 18, 99-101 Haarlem (J. Huizinga), 18, 101-107. Afschaffing stilus Harlemensis (B. Becker), 36, 48-50 Gallië, jaarbegin, 19, 161-162 Noordbrabant, 19, 164-165 Nijmegen, kerststijl (J. Bruggeman), 24, 118 Naarden, Booaschapsstijl (D. Th. Enklaar), 56, 72-74 Willem van Duvenvoorde (G. Th. J. Verhaak-Akveld), 56, 111 (S. W. A. Drossaers), 57, 73-74 1539 Korte mededelingen over diverse onderwerpen de chronologie betreffende N.B. Namen van auteurs zijn tussen vermeld Indictie in oorkonden van het bisdom Luik (R. Fruin), 17, 273-277 'In dem vogelsang', 19, 67 'Cleyn Vastelavont', 19, 67-68 St. Andriesavond: datering van een akte van de hertog van Gelre [1424], 19, 162-163 Datering van het privilege van de stad Grave [1473], (J. Cuvelier), 19, 163-164 De 'derde dag na', 19, 165-166. Des 'anderen dages', zie ook 5, 63 St. Pontianus, 20, 220 Gregoriaanse stijl, aantekeningen over invoering in 1583, 23, 13-14 'Remigius mit siin siden', 28, 116, 207 'Instantia', term in middeleeuwse calendaria (W. E. van Wijk), 28, 152-153 Jaarverdeling in 13 maanden (A. Oltmans), 29, 323-324 Nieuwe stijl, invoering in landprovinciën (R. Fruin), 30, 151-153 St. Bonifatius' dag (R. Fruin), 35, 238-239 Stedelijke aflaat als datering (A. P. van Schilfgaarde), 39, 205-206 St. Peters dag als de kinderen lopen (J. S. van Veen), 41, 82 Cijferinversie bij datering van oorkonden, 57, 38-39 zie ook: Paleograaf, tijdschrift, 9, 241 1540 Rutgers, C. P. L., bespr. van Caesare Paoli, Grundriss zu Vorlesungen über Lateinische Palaeographie und Urkundenlehre, 11, 69-72 1541 Schoengen, M., Het belang van de studie der palaeographie en andere hulpwetenschappen der geschiedenis [voordracht], 12, 171-185 [113]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 58