6.1 bronnen 6.1.2.5 in Groot-Brittanië zie ook: archief Hollandse kerk te Londen, 5, 99-100 India Office, 6, 19-20 1461 Muller, S., Het verslag van Dr. Brugmans aan de regeering over zijn Engelsche reis, 4, 99-102. Zie ook nr. 1129 1462 Briinner, E. C. G., Archivalia in Londen. Verslag van een reis in 1922, 33, 49-51 1463 Walne, P., Some sidelights on Dutch history in an English County Record Office [voordracht], 71, 126-134 N.B. Walne in Archievenblad foutief gespeld Walney 1464 Knight, G. A., Diaries concerning Holland and surrounding countries, 74, 269-273 6.1.2.6 in Italië 1465 Colenbrander, H. T., bespr. van P. J. Blok, Verslag van onderzoekingen naar archivalia in Italië belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, 10, 110-112 1466 Lasonder, L., Het zoek geraakte archief van de Nederlandsche Legatie bij den Paus, 25, 118-120. Zie ook 28, 228 6.1.2.7 in Skandinavië 1467 Fruin, R., bespr. van G. W. Kernkamp, Verslag van een onderzoek in Zweden, Noorwegen en Denemarken naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, 12, 49-51 6.1.2.8 in Spanje 1468 Briinner, E. C. G., Archivalia in Spanje I [verslag van een reis in 1921], 32, 81-83. Zie ook 23, 90-91 6.1.2.9 buiten Europa 1469 Crol, W. A. H., bespr. van M. W. Jurriaanse, Report on Dutch Archives [te Ceylon], 46, 79-80. Zie ook 44, 57-59. Vroeger onderzoek aldaar, 8, 115-116, 36, 57-58, 199 1470 Roelofsz, M. A. P., bespr. van M. W. Jurriaanse, Catalogue of the archives of the Dutch Central Government of Coastal Ceylon 16401796, 52, 153-155 [108] 6.1 bronnen 6.1.3 bronnenuitgaven en diplomatiek zie ook: nr. 1540 chirografen, moderne, 51, 160 hofpaltsgraaf, akte van creatie, nr. 1622a ontwikkelingsgeschiedenis cartularium, nr. 642 oorkonden klooster Bethlehem, nr. 543 'reddite litteras sigillatas', 10, 35-36 registratuur graven van Holland, nr. 1680, 1681 kanselarijen in Duitsland, nr. 62 zegels, nrs. 1750, 1754, 1757 1471 Bepalingen van het Historische Genootschap over uitgaven van handschriften, 7, 126-135 1472 Martens van Sevenhoven, A. H., De opgeheven commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publikatiën, 44, 74-80. S. Muller en de R.P.G., nr. 1350 1473 Camps, H. P. H., bespr. van Regels voor het uitgeven van historische bescheiden, in opdracht van het Historisch Genootschap herzien door D. Th. Enklaar en A. J. van de Ven, 54, 40-43 1474 De nieuwe R.P.G., 59, 27-30 1475 Mededelingen over regels voor uitgaven van bronnenpublikaties, opgesteld door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 62, 155-156 1476 Veenendaal, A. L, Enkele aspecten van het uitgeven van historische teksten [voordracht], 63, 25-35 1477 Blok, P. L, De stichtingsbrief van Thorn, 1, 29-36 1478 Feith, J. A., Oorkondenboek voor Groningen en Drenthe [voorbereiding], 1, 14-16. Zie ook nr. 1480 1479 Dozy, Ch. M., bespr. van Bronnen voor de Geschiedenis van Rotterdam I: J. H. W. Unger, De regeering van Rotterdam 13281892, 2, 136-137. II: J. H. W. Unger en W. Bezemer, De oudste kronieken en beschrijvingen van Rotterdam en Schieland, 5, 41-42 1480 Fruin, R., bespr. van P. J. Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drenthe, 3, 125-129, 4, 74-76, 5, 7-9, 42-43, 6, 31-34, 8, 90-98. Zie ook nr. 1478 1481 Veen, J. S. van, bespr. van James de Fremery, Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Supplement, 10, 169-181 1482 Hullu, J. de, bespr. van J. Vuylsteke e.a., Gentsche stads- en baljuws rekeningen [oorkondenboek der stad Gent], 12, 213-214, 16, 72-74, 18, 32-34. Zie ook nr. 1486 1483 Joosting, J. G. C., Verschil in tijd tusschen de uitvaardiging eener oorkonde en de daarin vermelde handeling, 13, 93-98 1484 Fruin, R., bespr. van J. Cuvelier, Cartulaire de l'abbaye du Val-Benoit, 14, 244-246 1485 Schoengen, M., De oorkonden uit het archief van het Fraterhuis te Zwolle, 15, 12-42 1486 Flament, A. L, bespr. van Liber traditionem Sancti Petri Blandinienses [oorkondenboek der stad Gent], 16, 74-75. Zie ook nr. 1482 1487 Goossens, W., bespr. van H. Nélis, Examen critique de chartes et bulles apocryphiques de l'abbaye de Saint-Ghislain, 16, 109-112 [109]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 56