5 PERSONALIA [99] N.B. Bij de titels van In memoriams zijn voornamen, titels en data weggelaten. Voor personalia zie ook de nrs. 978, 979 en de jaarredes van voorzitters VAN, nrs. 948-964 Voor bibliografieën, zie ook nrs. 981, 982 1213 Hoff, B. van 't, J. ACQUOY en het Deventer archief, 37, 105-107 1214 Hoff, B. van 't, In memoriam J. ACQUOY, 42, 31-32 1215 Groesbeek, J. W., In memoriam R. D. BAART DE LA FAILLE, 54, 103 1216 Muller, S„ BAKHUIZEN VAN DEN BRINK [R. C.] [met portret], 18, 139-141. Zie ook nr. 1333 en 34, 10-18 1217 Wiersum, E., Ter herinnering aan lohan BEEN, 38, 49-53. lubileum, 28, 234, geridderd, 29, 360 1218 Waller Zeper, S. A., In memoriam J. L. BERNS, 30, 18-19. Zie ook 30, 13 1219 Essink, H. B. M., In memoriam H. I. BERNSEN, 19191970, 74, 2-4 1220 Unger, J. H. W„ In memoriam W. BEZEMER, 18671898, 6, 85-88. Zie ook 7, 16 1221 Gouw, J. L. van der, In memoriam C. BLOEMEN, 71, 120-124 1222 Kessen, A., In memoriam J. L. BLONDEN, 45, 18-20 1223 Ebell, C. C. D., In memoriam J. K. BONDAM, 47, 85-86. Ontslag, 39, 86 1224 Brouwer, H., In memoriam H. BONDER, 63, 160-161. Jubileum, 50, 62-63 [110-111], 54, 51-52 1225 Nolet, W., In memoriam L. J. BOOGMANS, 41, 236 1226 Gelder, H. E. van, In memoriam P. G. BOS, 18771913, 22, 13-17. Begrafenis, 21, 193 1227 Wiersum, E., In memoriam L. G. N. BOURICIUS, 36, 64-66. Zie ook 37, 16 1228 Oldewelt, W. F. H., In memoriam J. Ch. BREEN, 18651927, 34, 74-75. Zie ook 35, 8. Jubileum, 28, 139-141, benoeming, 30, 76-77 1229 Meerkamp van Embden, A., In memoriam G. BROM, 23, 104-109 1230 Gouw, J. L. van der, In memoriam H. BROUWER, 75, 112-113. Afscheid, 64, 92 1231 Veder, W. R., In memoriam A. J. M. BROUWER ANCHER, 9, 113-115. Zie ook 10, 16-17 1232 Ven, A. J. van de, In memoriam J. BRUGGEMAN, 61, 64-68. Afscheid, 42, 77. 80 jaar, 54, 51 1233 Gonnet, C. J., In memoriam C. W. BRUINVIS, 29, 277-279 1234 Unger, W. S., In memoriam R. BIJLSMA [met portret], 52, 27-30. Afscheid, 50, 59-61, [107-109], begrafenis, 51, 105-106 1235 Afscheid Mr. J. W. C. van Campen, 68, 112 1236 Visser, J., In memoriam A. COREE, 1891-1972, 76, 13-14 [98] 5. personalia 1237 Smit, J. P. W. A„ In memoriam J. F. CORSTENS, 32, 178-179 1238 Oldewelt, W. F. H„ In memoriam A. LE COSQUINO DE BUSSY, 1884-1953, 58, 15-16. Afscheid, 54, 49 1239 Muller, S„ In memoriam I. J„ LE COSQUINO DE BUSSY, 29, 23-26 1240 Formsma, W. I., In memoriam H. P. COSTER, 66, 211-213. Jubileum, 54, 152. Afscheid, 55, 138 1241 Smit, J. P. W. A., In memoriam J. M. CUNEN, 48, 37-38 [J. CUVELIER], 21, 6-7 1242 Obreen, Hendrik, De nieuwe Algemeene Rijksarchivaris van België 1243 Beyerman, I. J., In memoriam J. L. VAN DALEN, 1864-1936, 43, 76-77 1244 Fruin, R., In memoriam P. K. DOMMISSE, 24, 41-43 1245 Unger, W. S., In memoriam Irene DOORNBOS, 50, 23 [71] 1246 Venne, I. M. van de, Bij het aftreden van P. DOPPLER als Rijksarchivaris in Limburg, 36, 70-74 1247 Venne, J. M. van de, In memoriam P. M. H. DOPPLER, 46, 18-21 1248 Gratama, S., In memoriam Ch. M. DOZY [met portret], 9, 171-180. Zie ook 10, 17-18 1249 Wortel, T. P. H„ In memoriam N. J. M. DRESCH, 45, 67-72 1250 Schilfgaarde, A. P. van, In memoriam A. L. DRIESSEN, 1888-1960, 64, 102 1251 Smit. J. P. W. A„ In memoriam V. M. L. DUMOULIN, 50, 24 [72] 1252 Jubileum van M. I. DUPARC, 31, 108. Overlijden, 32, 203, 33, 9-11 1253 Afscheid van F. J. DUPARC [met reglement van de F. J. Duparcprijs] 76, 166-168 1254 Fockema Andreae, S. J., In memoriam C. C. D. EBELL, 53, 135-137 1255 Fockema Andreae, S. J., Een Model-archivaris [J. T. EEKHOFF], 71, 229-230 1256 Gonnet, C. J., In memoriam A. J. ENSCHEDE [met portret], 4, 81-91. Zie ook 5, 26-28 1257 Brugmans, H., In memoriam J. W. ENSCHEDE, 33, 74-75 1258 Gratama, S., In memoriam I. P. N. ERMERINS, 3, 69-70 1259 Been, Joh. H., Een der pioniers van de Stadhuiszolders [A. N. J. FABIUS], 29, 207-210 1260 Gratama, S., In memoriam H. O. FEITH [met portret], 4, 57-67. Zie ook 5, 26-28 1261 Muller, S., In memoriam J. A. FEITH [met portret], 21, 103-106. Begrafenis, 21, 150-151 1262 Fruin, R., In memoriam W. G. FEITH [met portret], 31, 115-116 1263 Lasonder, L., In memoriam C. A. van FENEMA, 45, 72-74 1264 Meilink, P. A., In memoriam C. H. VAN FENEMA, 40, 148-150 1265 Doppler, P., In memoriam A. J. A. FLAMENT, Oud-Rijksarchivaris in Limburg, 32, 113-116 1266 Kuile, G. J. ter, In memoriam S. J. FOCKEMA ANDREAE, 1904-1968, 72, 190-191 1267 Westenberg, J., Slotaanvulling op de bibliografie van de werken van mr. S. J. FOCKEMA ANDREAE, 74, 279-289 1268 Hoek Ostende, J. H. van den, Het afscheid van Dr. W. J. FORMSMA [met levensschets door P. J. van Winter], 72, 200-203. Jubileum, 59, 135-136. Zie ook 49, 90 1269 R. FRUIN 25 jaar bij het archiefwezen, 22, 79-80

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 51