4.2.2 Duitsland 1090 109! 1092 1093 1094 1095 1096 1097 Fruin, R., bespr. van Archivstudien zum siebzigsten Geburtstag von Woldemar Lippert, hrsg. von Hans Beschorner, 39, 124-129. Zie ook nr. 297 Noordenbos, P., Opvattingen over nieuwe archieven in Duitsland [bespr. van artikelen van Helmuth Gröger, Ernst Miisebeck en Georg Hermann Miiller, o.a. over het vernietigingsprobleem], 39, 170-173, 40, 133-137 Sigal, M. C., Een waarschuwend woord uit den vreemde [over duitse gemeentearchieven en de vorming van archiefambtenaren], 40, 59-65 Bespr. van Der Archivar, Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen. In Kroniek (zie nr. 983) 52, 54-57, 59-66, 68, 69, 74-76 Bespr. van Archivalische Zeitschrift. In Kroniek (zie nr. 983) 57-64, 66, 67, 69, 71, 73, 74 Woltring, J., Het geschil met Pruisen en Duitsland over de archieven van het Gelderse Overkwartier (18561898), 63, 111-123, 143-151 Formsma, W. J., bespr. van Aufbau und Entwicklung des Archivwesens der Deutschen Demokratische Republik [brochure, uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan der D.D.R.], 64, 88-89 Bespr. van Archivmitteilungen. Zeitschrift für Theorie und Praxis des Archivwesens. In Kroniek (zie nr. 983) 64-69, 71, 73, 74, 76 4.2.2.1 regiones 1098 Fruin, R., bespr. van Inventare des Grosherzogliche BADISCHEN General-Landsarchive I, 10, 55-56 1099 Gratama, S., [mededelingen over organisatie van het rijksarchiefwezen in BEIEREN en de opleiding van het personeel aldaar], 1, 16-18, 41-43 1100 Fruin, R., bespr. van Wilhelm Wiegand, Bezirks- und Gemeinde-Archivs im ELSASS, 9, 216-219 1101 Meij, P. J., bespr. van F. Oediger, Bestandsübersichten [van het] Landes und Gerichtsarchivs von JÜLICH-BERG, KLEVE-MARK, MOERS und GELDERN, 64, 43-44 1101a Steur, J., bespr. van Ubersicht liber die Bestande des HESSISCHEN Hauptstaatsarchivs Wiesbaden, 77, 294-296 PRUISEN, krijgsarchieven, 7, 56-59 1102 Muller, S., Opleiding van archivarissen in PRUISEN, 3, 60-66, 92 1103 Joosting, J. G. C., bespr. van R. Koser, Ueber den gegenwartigen Stand der archivalische Forschung in PREUSSEN, 9, 213-216 1104 Graswinckel, D. P. M., Provinciale archiefinspectie in PRUISEN. 36, 187-189 1105 Martens van Sevenhoven, A. H., De 'Archivberatungsstelle' der PRUISISCHE Rijnprovincie, 37, 154-157, 38, 174-177, 41, 65-66, 42, 128-129 1106 Wiersum, E., bespr. van Georg Winter, Das Provenienzprinzip in den PREUSSISCHEN Staatsarchiven, 41, 215-217. Zie ook nr. 29 1107 Vollmer, B., Vernietiging van archieven in PRUISEN [voordracht], 48, 34 1108 Fruin, R., De THÜRINGER Archivtag, 9, 52-53. Zie ook nr. 1118 4.2.2.2 plaatsen HAMBURG, vernietiging en selectie, zie nr. 240 [90] 4.2.2 Duitsland 1109 Muller, S., De organisatie van het archief van KEULEN, 3, 79-81 ULM, archiefwezen, 25, 136-139 1110 Schilfgaarde, A. P. van, bespr. van Carl Wilkes en Rudolf Brandts, Inventar der Urkunden des Archivs von Schloss Dierfordt bei WESEL I. 1272—1599, 63, 170-172 4.2.3 Frankrijk zie ook: nrs. 11, 157, 1139 Ecole des Chartes, nr. 877 educatieve taak, nr. 178 Parijs, archief Comédie Franpaise, nr. 853 protocollen van notarissen, nr. 853 verhuizing stadsarchief, 77, 150 1111 Servaas van Rooijen, A. J., Een archivaris opzijn post [Maury, Parijs 1871], 1, 47-48 1112 Dozy, Ch. M., bespr. van Ch. V. Langlois en H. Stein, Les archives de l'histoire de France, 2, 49-55 1113 Morks, A. L, Eenige mededeelingen betreffende krijgsarchieven. Frankrijk, 3, 2-8 1114 Stein, Henri, Les archives en France et les archives nationales a Paris [met beschrijving en afbeelding van het gebouw], 7, 71-78 1115 Flament, A. J., Een belangrijk besluit betreffende het archiefwezen in Frankrijk, 8, 20-21 1116 Fruin, R., De voorgenomen reorganisatie van het archiefwezen in Frankrijk, 13, 38-43 1117 De Fransche zustervereeniging, 13, 207-209 1118 Drie bijeenkomsten van archivarissen in het buitenland [2e bijeenkomst Franse archivarissen, 5e Duitse Archivtag, Thüringer Archivtag], 14, 179-183 1119 Gutmensch, Gustav, De Ecole des Chartes te Parijs [vertaling L. Lasonder], 14, 212-221 1120 Bespr. van Bibliothèque de l'Ecole des Chartes. In Kroniek (zie nr. 983), 51, 55-57, 59, 61 1121 Mensonides, H. M., Het archiefwezen in Frankrijk [voordracht], 56, 102-110 1122 Blanken, G. H., Archieven en bibliotheken in Frankrijk en Italië, 58, 69-73 1123 Unger, W. S., bespr. van Mélanges offerts par ses confrères étrangers a Charles Braibant, 65, 37-41 1124 Bespr. van Gazette des Archives, 75, 222-225 4.2.3.1 regiones ELZAS, zie nr. 1100 1125 Dozy, Ch. M., bespr. van Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures a 1790. Departement du Nord, 1, 67-70 1126 Obreen, Henri, bespr. van Leo Verriest, Les Archives departementales du Nord a LILLE, Rapport de Mission. I., 22, 160-161 [91]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 47