4.2.1 België 1060 Koch, A. C. F., bespr. van C. Wijffels, Inventaris van de oorkonden van de graven van Vlaanderen (Supplement), 63, 262 4.2.1.3 plaatsen 1061 Unger, W. S., bespr. van H. Coppejans-Desmedt, Inventaris van het archief van de heerlijkheid en van de polder van SINT-ALBERT, 66, 51-52 ANTWERPEN, archief kwestie, 22, 145-146 1062 Lasonder, L., bespr. van het ANTWERPSCH Archievenblad jrg. 1926 1 en 2 en van Floris Prins, Het ANTWERPSCH stadsarchief en zijne inventariseering, 33, 122-124 1063 Slootmans, C., bespr. van Gaston Beterams, ANTWERPSE schepenarchieven, bewaard op het Rijksarchief te ANTWERPEN, 64, 90-91 BRUSSEL, archivaris van, zie nr. 1318 1064 Kersbergen, A. C., bespr. van P. Bonenfant, Inventaire des Archives de 1'Assistance publique de BRUXELLES I, 39, 218-221, II, 40, 156, III, 43, 107-108 CHIEVRES, zie nr. 1068 1065 Felix, D. A., bespr. van L. van Werveke, Inventaris van het archief der stad GEERAARDSBERGEN, 43, 174-176 1066 Fruin, R., bespr. van Victor van der Haegen, Inventaire des archives de la ville de GAND; catalogus méthodique général, 5, 110-113 1067 Japikse, Het archief van IEPEREN, 25, 120-122 IEPEREN, archivaris, zie nr. 1379 1068 Poest Clement, A. van der, bespr. van Inventarissen van de Belgische gemeenten JEMAPPES. WASMES, VILLE-POMMEROEUL en CHIEVRES, 53, 152-153 1069 Hubert, E., Un étrange procés a LOUVAIN vermelding van een geschil tussen de stadsarchivaris E. van Even en H. v. d. Linden over plagiaat, 10, 234-241 1070 Smit, I. P. W. A., bespr. van H. Nélis, Inventaire des archives de l'université de l'Etat a LOUVAIN et du Collége philosophique, 29, 74-75 1071 Gelder, H. A. Enno van, bespr. van Henri de Vocht, Inventaire des archives de l'Université de LOUVAIN 1426—1797, 36, 136-138 1072 Kok, D. de, bespr. van loseph Cuvelier, Inventaire des archives de la ville de LOUVAIN I-IV, 41, 271-274, 46, 76-79 1073 Ebell, C. C. D., bespr. van Marcel Bourguignon, Inventaire des archives de l'Assistence publique de la ville de LOUVAIN, 42, 140-142 1074 Unger, W. S., bespr. van M. Colle-Michel, Les archives de la S. A. Cockerill- Ougrée des origines a nos jours te LUIK, 66, 50-51 VILLE-POMMEROEUL, zie nr. 1068 WASMES, zie nr. 1068 1075 Meerkamp van Embden, A., bespr. van Jos. de Smet, Inventaris van het archief van het land van WIJNENDALE en zijn toebehoren, 42, 195-197 4.2.1.4 kerkelijke archieven zie ook nrs. 1052 en 1058 [88] 4.2.1 België 1076 Wiersum, E., Een belgisch kloosterarchief in een rotterdamsche brouwerij [van abdij Boudeloo], 37, 103-105. Ruil van dit archief, 67, 134 1077 Eeghen, I. H. van, bespr. van Georges Despy, Inventaire des archives de l'abbaye de Villers, 64, 89-90 1078 Laan, P. H. I. van der, bespr. van inventarissen van Belgische klooster archieven: abdij van La Ramée te Jauchelette; priorij van Val-des-Ecoliers te Houffalize, 76, 140-141 1079 Laan, P. H. I. van der, bespr. van inventarissen van belgische klooster- en kapittelarchieven: abdijen van Epinlieu, Hocht, Drongen en het kapittel van Borgloon, 76, 294-296 4.2.1.5 familiearchieven 1080 Prins, E. C. M., bespr. van R. Doehaerd, Inventaire des Archives de la Familie de BOUSIES DE ROUVEROY, 53, 153-154 1081 Prins, E. C. M., bespr. van E. Lejour, Inventaire des Archives de la Familie FOURNEAU DE CRUQUEMBOURG, 56, 135-136 1082 Prins, E. C. M., bespr. van E. Lejour, Inventaire des Archives de la Familie GOB ART, 43, 105-107 1083 Dekker, C., bespr. van E. Lejour, Inventaire des Archives de la familie OVERSCHIE DE NEERYSSCHE, 68, 161 1084 Prins, E. C. M., bespr. van J. Buntinx, Inventaris van het archief der families de PREUDHOMME D'HAILLY en der aanverwante families, 57, 137-139 4.2.2 Duitsland zie ook: nrs. 5, 10, 331. 1018, 1455-1458 bedrijfsarchieven, 17, 301-302, 22, 178 Bundesarchiv te Koblenz, 71, 87-88 filmarchief, nr. 853 inspectie, 13, 169-172 vernietiging en selectie te Hamburg, nr. 240 wet bescherming 'Archivgut', 56, 35 1085 Muller, S., Het archiefwezen op de vergadering der Duitsche geschiedkundigen over de openbaarheid der archieven, 6, 11-14 1086 Muller, S., De derde Archivtag te Dusseldorp, 11, 88-98 (zie ook nr. 315). A. P. van Schilfgaarde, Indrukken van den Archivtag te Karlsruhe, 44, 43-49; 4e Archivtag, 13, 78, 169-172; 5e Archivtag, zie nr. 1118 1086a Ribberink, A. E. M., De 48e Duitse Archiefdag. 77, 248-249; R. A. D. Renting, verslag over het daar behandelde onderwerp: automatisering, 77, 249-251 1087 Fruin, R., bespr. van Ernst Müsebeck. Die nationalen Kulturaufgaben des Reicbsarchivs, 32, 156-159 1088 Oszwald, R. P., Das Deutsche Reichsarchiv, 33, 26-37 1089 Martens van Sevenhoven, A. H., De in 1926 tot stand gekomen ruil van stukken tussen de Nederlandsche archieven en het Staatsarchiv te Dusseldorp, 34, 81-87. Zie ook nr. 1095 [89]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 46