2.8 VAN R. Bijlsma, 33, 16-17, 34, 20-24 D. P. M. Graswinckel, 41, 25-27 C. Bloemen [wnd. voorzitter], 51, 16-19 968 Bloemen, Carel, Proeve van een reorganisatieplan voor de afdeeling rijksarchiefambtenaren [voordracht], 51, 26-41. Verslag van de commissie, 51, 20-21 2.8.3 afdeling gemeente- en waterschapsarchiefambtenaren zie ook: oprichting, 28, 12-15 ontwerp salarisregeling, nr. 907 969 Reglementen, 29, 187-190, 36, 148-149, 37, 22-25 970 Verslagen van vergaderingen gehouden in de jaren 19201960 29, 22-23, 190, 30, 16, 31, 66-67, 32, 25-26, 33, 18-19, 34, 24-28, 35, 14-16, 71-73, 36, 28-31, 37, 26-27, 38, 18-20, 39, 23-24, 40, 21, 41, 27-29, 42, 23-25, 43, 63-64, 44, 22-24, 45, 17-18, 46, 17-18, 47, 17-18, 48, 17, 139-140, 51, 19, 52, 20-23, 53, 13-14, 54, 15-17, 55, 12-14, 56, 12-13, 57, 12-13, 58, 13-14, 59, 14-15, 60, 21-22, 61, 14-17, 62, 86-90, 176, 63, 17-19, 64, 27-28, 145-149 971 Toespraken van voorzitters, gehouden op de afdelingsvergaderingen N. J. M. Dresch, 32, 26-30, 34, 26-28 A. Ie Cosquino de Bussy, 40, 21-25, 42, 26-29, 43, 64-67, 44, 24-27 E. Wiersum, 48, 18-19 2.8.4 Vereniging van Wetenschappelijke Archiefambtenaren in Overheidsdienst (VWAO) zie ook: nr. 947 [vergadering november 1967] 972 Verslag van de oprichtingsvergadering van de VWAO te Utrecht, mei 1961, 65, 103-104 973 Verslagen en notulen van ledenvergaderingen van de VWAO Utrecht, mei 1962, 66, 63-65 Utrecht, mei 1963, 67, 46-52 Zaandam, januari 1965, 69, 6-12. Zie ook nr. 416 Rotterdam, november 1966, 71, 118-119 Arnhem, maart 1968, 72, 181-183 Eindhoven, maart 1969, 73, 1-6 Zeist, januari 1970, 74, 92-97 Maastricht, mei 1971, 75, 241-243 Utrecht, november 1971, 76, 2-6 Asten, mei 1972, 76, 161-163 's-Gravenhage, september 1972, 76, 241-246 Amsterdam, januari 1973, 77, 81-91 [statusvraagstuk] 974 Tekst reglement fonds rechtskundige bijstand, 76, 5-6 975 Jaarrede van J. Don, voorzitter VWAO, maart 1968, 72, 183-186 zie ook: [80] 2.8 VAN 2.8.5 Nederlands Archievenblad zie ook: S. Muller en het Archievenblad, nr. 1335 Index, 73, 63-64 976 Enschedé, A. J. e.a., Een woord vooraf [bij de verschijning van het eerste nummer], 1, 1-7 977 Wiersum, E., Vijftig jaar Nederlands Archievenblad, 51, 120-126 978 Berichten [vaste rubriek met mededelingen over rijksarchieven, gemeente- en waterschapsarchieven, koloniale archieven, kerkelijke archieven, buitenlandse archieven, 'andere archieven' (b.v. het Econ. Hist. Archief, het Ned. Filmarchief e.d.), raadpleging van archieven (w.o. personalia van archiefbezoekers), en varia], 1 - 77, passim 979 Personalia [afsplitsing uit de rubriek Berichten (zie nr. 978)], 70 - 77, passim 980 Varia. Soms een afzonderlijke rubriek, soms onder Berichten [zie nr. 978], Bevat hoofdzakelijk uit kranten en tijdschriften overgenomen artikelen en mededelingen, 1 - 77, passim 981 Literatuurkroniek. [In de eerste twee afleveringen genoemd: 'Verschenen werken; inhoud van tijdschriften']. Korte referaten over publikaties op historisch en archivistisch gebied, o.a. getrokken uit nederlandse en buitenlandse [vnl. Belgische, Franse en Italiaanse] tijdschriften, en uit de Verslagen van 's Rijks Oude Archieven [1-21], de verslagen van gemeente- en waterschapsarchieven in Noordbrabant en Zuidholland en van enkele grote gemeenten, en de verslagen van kerkelijke archieven [vanaf 16], 1-35, passim Samenstellers: J. E. Heeres, 1-5, J. G. C. Joosting, 5-10, H. Brugmans, 6-9, E. Wiersum, 10-21, L. Bouricius, 15-27, A. Meerkamp van Embden, 20-29, 32, K. Heeringa, 23-27, W. G. Feith, 29, 31, H. G. A. Obreen, 29, L. Lasonder, 29-35, G. H. C. Breesnee, 33 982 Bibliografie van geschriften van nederlandse archivarissen en archiefbeambten. Afsplitsing van Literatuurkroniek [zie nr. 981], 11-29, passim Samenstellers, H. Brugmans, 11-27, B. M. de Jonge van Ellemeet, 28, L. Lasonder, 29 983 Kroniek. Mededelingen over de inhoud van vnl. buitenlandse archivistische tijdschriften, over de Verslagen Rijks Oude Archieven en over diverse onderwerpen van archivistisch belang, 50-69, 71-77, passim Samenstellers: W. S. Unger, 50-68, J. H. van den Hoek Ostende, 68-77. Bijdragen van E. C. M. Prins [genealogische tijdschriften], 51-53, 56, W. van Eeden [Skandinavische tijdschriften], 54, 56, 58, B. van 't Hoff, 54, S. J. Fockema Andreae, 54, W. Moll, 55, 58, 60, W. J. Formsma, 64-68, 71, 73, 74, J. H. Rombach, 69, B. Woelderink, 74-76, W. C. Pieterse, 75-77, P. H. J. van der Laan [archief wet geving vóór 1918], 76 Archiefrecht. Vaste rubriek vanaf 74, zie nr. 138 Technisch Nieuws. Vaste rubriek vanaf 73, zie nr. 302 'Wij ontvingen'. Aankondiging van ontvangen werken, vanaf 74 soms voorzien van korte beschrijving van de inhoud 'De aandacht wordt gevestigd op'. Mededelingen over kranten- en tijdschriftartikelen, vanaf 74, achteraan de rubriek 'Wij ontvingen' [81

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 42