[76] 2.8.1.4 vergaderingen VAN 947 (vervolg) Haarlem, oktober 1929, 37, 6-8 Breda, september 1930, 38, 7-8 's-Gravenhage, september 1931, 39, 8-9 Utrecht, september 1932, 40, 8-13, toelichting bij agenda, 39, 137-138 Middelburg, september 1933, 41, 8-11 [reglementswijziging] Deventer, september 1934, 42, 7-9 [reglementswijziging] Arnhem, september 1935, 43, 52-53 Dordrecht, september 1936, 44, 7-8 Groningen, september 1937, 45, 7-8 Amsterdam, september 1938, 46, 7-8, 87-88 Utrecht, april 1939, 46, 139-145 [vemietigingsregelingen] 's-Gravenhage, september 1939, 47, 7-8 Utrecht, september 1940, 48, 7-9 Haarlem, september 1941, 48, 121-122 Utrecht, februari 1946, 50, 7-9 [55-57] 's-Gravenhage, september 1946, 51, 1-3 Utrecht, mei 1947, 51, 109-112 Gouda, september 1947, 52, 8-10 's-Hertogenbosch, mei 1948, 52, 113-117 Rotterdam, september 1948, 53, 1-4 's-Gravenhage, april 1949, 53, 97-100 Amsterdam, oktober 1949, 54, 1-5 [herziening Archiefwet] Amersfoort, mei 1950, 54, 97-103 Breda, september 1950, 55, 1-3 Utrecht, november 1950, 55, 53-56 [herziening Archiefwet] 's-Gravenhage, juni 1951, 55, 97-106 [60-jarig bestaan VAN] Zwolle, september 1951, 56, 2-6 Arnhem, mei 1952, 56, 97-99 Leiden, september 1952, 57, 2-4 's-Gravenhage, juni 1953, 57, 97-100 Maastricht, september 1953, 58, 2-5 Utrecht, april 1954, 58, 93-96 Alkmaar, september 1954, 59, 2-6 Nijmegen, april 1955, 59, 89-92 Utrecht, september 1955, 60, 2-9 Utrecht, januari 1956, 60, 41-78 [lopend archief] Kampen, september 1956, 61, 2-3 Rotterdam, april 1957, 61, 121-125 Amsterdam, september 1957, 62, 74-76 Utrecht, april 1958, 62, 161-174 [praeadvies commissie moderne archieven] 's-Hertogenbosch, september 1958, 63, 2-6 Groningen, april 1959, 63, 101-104 Utrecht, januari 1960, 64, 2-4 Utrecht, juni 1960, 64, 53-59 [statutenwijziging] Utrecht, juli 1960, 64, 103-106 [verwerping Archiefwet] Utrecht, januari 1961, 65, 2-4 Zutphen, juni 1961, 65, 101-102 2.8.1.4 vergaderingen VAN 947 (vervolg) Utrecht, februari 1962, 66, 3-5 Delft, juni 1962, 66, 123-124 Utrecht, februari 1963, 67, 2-16 Breda, juni 1963, 67, 45 Utrecht, februari 1964, 68, 1-8 Brielle, juni 1964, 68, 98-104 [met afbeeldingen] Zeist, maart 1965, 69, 1-5 Deventer, juni 1965, 69, 81-84 Utrecht, januari 1966, 70, 1-11 Middelburg, juli 1966, 71, 101-103 's-Gravenhage, oktober 1966, 71, 1 [75-jarig bestaan VAN] Gouda, maart 1967, 71, 103-105 Alkmaar, juni 1967, 71, 169-171 's-Hertogenbosch, november 1967, 71, 172-176 [verplicht lidmaatschap VWAO] Arnhem, maart 1968, 72, 1-2 Nijmegen, juni 1968, 72, 5-8 Eindhoven, maart 1969, 73, 16-22 Amersfoort, september 1969, 73, 57-63 Amsterdam, november 1969, 74, 81-91 [richtlijnen vernietiging] Zeist, januari 1970, 74, 97-101 Leiden, mei 1970, 74, 161-172 Amersfoort januari 1971, 75, 81-85 Maastricht, mei 1971, 75, 161-167 Utrecht, februari 1972, 76, 81-90 [statutenwijziging i.v.m. aspirant lidmaatschap] Asten, mei 1972, 76, 164-165 's-Gravenhage, september 1972, 76, 246-251 Amsterdam, januari 1973, 77, 91-97 Amsterdam, mei 1973, 77, 161-165 2.8.1.5 toespraken van voorzitters N.B. Onderwerpen waaraan extra aandacht is geschonken zijn tussen vermeld zie ook: S. Muller als voorzitter, nr. 1338 948 Muller, S., Pro domo [toespraak ter opening van de derde jaarvergadering der VAN], 3, 45-60. Reacties, nr. 891 949 Muller, S., jaarredes, gehouden in de jaren 18951910 1895. 4, 33-43 1896. 5, 17-34 [archiefwezen 18461851] 1897. 6, 25-31 1898. 7, 9-16 1899. 8, 5-12 [bespreking van de Handleiding door P. J. Blok] 1900. 9, 22-34 [Leeuwarden, archiefkwestie] 1901. 10, 7-18 [77]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 40