documentaire verzamelingen en documentatie zie ook: collectie Van Buchell, 33, 51-52, 118 taakverdeling archiefbewaarplaats - bibliotheek - museum, 4, 73, 9, 107-108, 10, 194, 20, 235, 26, 246, 27, 235, 42, 19-21,55, 34-36, 58, 118-119 binnen het archiefwezen zie ook: 's-Hertogenbosch, nr. 609 Noord Kempenland, nr. 591 Microfilm als hulpmiddel, nr. 339 algemeen Renting, R. A. D., Archief en documentatie, 69, 137-149 Renting, R. A. D., Documentaire verzamelingen in overheidsarchieven, 71, 10-34 Polak-de Booy, E. E., Centraal Register van Familiearchieven [voordracht], 70, 7-11. Zie ook 69, 1, 50-51. Voorgeschiedenis, zie 52, 64, 54, 8-9, 62, 206 kranten, films, geluidsbanden Kok, D. de, Kranten in de Archieven? 42, 80-82 Een nieuwe soort 'archief' [geluidsarchieven], 61, 61 Beyerman, J. J., Gramofoonplaten en bandopnamen als (pseudo-) archief stukken, 66, 125-127 Spijkman-Visser, A. J., Geluidsdocumentatie in Rotterdam, 71, 46-49 Renting, R. A. D., Filmcollecties in archieven, 71, 219-225, 72, 13 historisch-topografische verzamelingen en handschriftenverzamelingen zie ook: historische geografie, hfdst. 6.11 kaarten, beschrijving van, nrs. 81, 82, 297, 524 opbergen van, nrs. 297, 298, 304 topografische documentatie, pleidooi voor, 48, 108-109, 49, 232 Unger, J. H. W., bespr. van J. C. Overvoorde, Catalogus van de prent verzameling der gemeente Dordrecht, 8, 98-99 Muller, S., De provinciale atlas van Utrecht, 10, 160-161 Unger, J. H. W., bespr. van J. C. Overvoorde, Catalogus van de bibliotheek over Leiden en omgeving, 12, 207-211. W. S. Unger, bespr. van het eerste supplement, 28, 73-76 Overvoorde, J. C., bespr. van S. Muller, Supplement op den catalogus van den historischen atlas van Utrecht, 14, 56-58 Wiersum, E., bespr. van S. Muller, Supplement op den Catalogus van de Bibliotheek over Utrecht, 15, 178-181 [66] 2.6 documentaire verzamelingen 822 Veder, W. R., bespr. van J. C. Overvoorde, Catalogus van de Prentverzameling der gemeente Leiden, 15, 181-184, J. C. Breen, bespr. van latere delen, 16, 124-127, 29, 157-159 823 Overvoorde, J. C., bespr. van S. Muller, Supplement op den catalogus van den topografischen atlas der stad Utrecht, 16, 127-131 824 Jonge van Ellemeet, B. M. de, bespr. van S. Muller, Catalogus van den topografischen atlas der provincie Utrecht, 23, 74-75 825 Overvoorde, J. C., bespr. van H. C. El. Moquette, Catalogus van de portret verzameling [der gemeente Rotterdam], 25, 174-177 826 Beekman, A. A., bespr. van C. de Waard, Rijksarchief in Zeeland. Inventaris van kaarten en teekeningen, 26, 33-35 827 Feith, W. G., bespr. van W. Moll, Catalogus van de historisch-topografische bibliotheek [van de gemeente 's-Gravenhage], 29, 340-341 828 Sigal, M. C., Historisch-topografische atlassen en bibliotheken, 37, 100-103 829 Kersbergen, A. C., De Lof van de Gruwelkamer [reactie op nr. 855 betr. criteria bij het samenstellen van een topografische atlas], 48, 147-152 830 Kersbergen, A. C., bespr. van L. J. van der Haer, Catalogus van de Historisch-Topografische prentverzameling [van de gemeente 's-Gravenhage], 53, 87-89 831 Hazewinkel, H. C., De topografische verzameling van het gemeentearchief te Rotterdam, 57, 14-16 832 Hazewinkel, H. C., Topografische documentatie [met overzicht van topografische verzamelingen in Nederland], 61, 93-104 833 Hoff, B. van 't, De kaartenverzameling van het Algemeen Rijksarchief [met afb.], 65, 49-75 834 Nieuwenhuis-Verveen, G. W. J., Visuele documentatie in het gemeentearchief van Rotterdam, 71, 42-45 835 Graafhuis, A., Beheer en gebruik van topografische en historische prenten- verzamelingen, 71, 135-136 836 Aankondiging van A. J. H. Rozemond, Inventaris der verzameling kaarten berustende in het A.R.A. [le en 2e supplement van de collectie Hingman], 74, 144-145 837 Het beheer der kaartencollecties in de Rijksarchieven [rapport en verslag van discussies], 76, 176-188. Reactie, zie nr. 304 837a Pieterse, W. Chr., bespr. van J. G. B. Nieuwenhuis, Catalogus van de handschriftenverzameling [van het Rotterdams gemeentearchief], 77, 130-133 2.6.2 buiten het archiefwezen zie ook: genealogische documentatie, nrs. 87, 846-848, 851, 856, 861 Krijgsgeschiedkundig Archief, nrs. 840, 845, jrg. 11, 98-99, 12, 139-141, 18, 136, 19, 5, 13-14, 20, 59-61, 160-161 Nederlands Centraal Filmarchief, nrs. 849, 850, oprichting, 28, 85, 230-232. Zie ook 30, 72, 35, 242, 44, 101 en nr. 978 (Berichten), passün Nederlands Economisch Historisch Archief, nrs. 841-845, 858, oprichting, [67]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 35