[50] 2.5.6 Limburg rijksarchief, honderdjarig bestaan, 70, 173-175 verbouwing, 48, 45-46 provincie 576 Panhuysen, G. W. A. en M. H. A. 1. Schrammen, Het archief der provincie Limburg tot 1861, 46, 88-104 577 Martens van Sevenhoven, A. H„ bespr. van H. Hardenberg m.m.v. F. Nuyens, Inventaris der archieven van het arrondissement Maastricht en van het departement van de Nedermaas, 52, 100-102 578 Martens van Sevenhoven, A. H., bespr. van H. Hardenberg, Inventaris van de archieven der rechtscolleges van 17941841 gefungeerd hebbend op het grondgebied van Limburg, 55, 90 579 Loo, E. L. van, Het archief van de staatsmijnen in Limburg, 57, 69-72 plaatsen MAASTRICHT, plan nieuw archiefgebouw, 47, 130-131 - maatregelen tegen oorlogsgevaar, nr. 290 580 Laan, P. H. I. van der, bespr. van G. H. A. Venner, Inventaris van het archief der schepenbank NIEUWSTADT, 75, 210-211 581 Gratama, S. en E. Wiersum, De ROERMONDsche archiefquaestie, 10, 125-157. Zie ook nrs. 366, 582 en nr. 978 (Berichten), jrg. 3 - 9, passim 582 Hövell tot Westerflier, J. G. F. M. baron van en I. M. Kan, besprekingen van Carel Bloemen, De ROERMONDsche archiefkwestie, 72, 263-269. Zie ook nr. 581 ROERMOND, Jan-Baptist Sivré als archivaris, 52, 146 100 jaar gemeentearchief, 71, 159 583 Laan P. H. J. van der, bespr. van J. A. K. Haas, Inventaris van het archief van het Kapittel van Sint Pieter te SITTARD, 75, 209-210 584 Laan, P. H. J. van der, bespr. van J. A. K. Haas, Inventaris van de archieven van het Kapittel van Sint Salvator te SUSTEREN en Inventaris van het archief van hetNorbertinessenklooster te SINT GERLACH, 75, 279-280 585 Fruin, R., bespr. van J. Habets en A. J. Flament, De archieven van het Kapittel der vorstelijke rijksabdij THORN, en van A. J. Flament, Opgezworen kwartierstaten van 36 kanonikessen der vorstelijke rijksabdij THORN, 9, 147-151. Reactie van A. J. Flament, 9, 220-222 2.5.7 Noordbrabant zie ook: archiefzorg in 1905, 47, 135 gemeenten, splitsing en samenvoeging, nr. 408 inventarisatie nieuwe rechterlijke archieven, nr. 74 watersnood 1953, gevolgen, nrs. 349, 432 2.5.7 Noordbrabant provincie 586 Een 'platte leugen'? Polemiek tussen C. C. D. Ebell, C. F. X. Smits en S. Muller over de plaatsing van een bericht dat aan laatstgenoemde tijdelijk het beheer over het rijksarchief in Noordbrabant was opgedragen, 21, 8-12, 63-64. Zie ook 21, 101-102, 195-196, 22, 7-9, 23, 9 en nr. 1334 587 Meilink, P. A., bespr. van H. F. J. Smeets, Inventarissen van de archieven der provinciale griffie van Noordbrabant, 37, 172-174 588 Meihuizen, L. S., bespr. van J. A. ten Cate, De notariële archieven in Noord-Brabant, 64, 86-87 588a Aankondiging van Inventarisreeks 1-3, Rijksarchief in Noordbrabant, 74, 61-62 589 Aankondiging van J. A. ten Cate, Inventaris van de archieven van rentmeesters van Prins Frederik en hun opvolgers, 18401932, 76, 203 gedeelten van de provincie 590 Aankondiging van J. A. ten Cate en E. H. Korvezee, Inventarissen van de archieven der hypotheekbewaarders te BREDA, EINDHOVEN en 's-HERTOGENBOSCH, 75, 143 591 Klaasen, W., Dorpsarchief en documentatie [voordracht betreffende documentatiewerkzaamheden in het streekarchivariaat NOORDKEMPENLAND en ervaringen met tewerkgestelde hoofdarbeiders], 74, 15-19 591a Aankondiging van Emstede, E. van, PEELLANDSE archiefinventarissen 1-3, 74, 62, 145 592 Aankondiging van L. M. Th. L. Hustinx, Inventaris van het archief van het kwartier PEELLAND 15741810, 75, 142-143 plaatsen 593 Naudin ten Cate, bespr. van J. A. ten Cate, Het archief van Vergaderingen en Convent te ALBERGEN, 66, 145-146 594 Aankondiging van E. van Emstede, Inventaris van het nieuw archief der gemeente BAKEL en MILHEEZE 18101938, 75, 144-145 595 Fasel, W., De Analytische inventaris, bespr. van E. van Emstede, Inventaris van het oud-archief van de gemeente BAKEL en MILHEEZE, 75, 127-131. Zie ook nr. 591a BERGEN OP ZOOM, archiefbewaarplaats, nr. 269 596 Reineck Leyssius, Th., bespr. van J. van der Hammen en J. P. W. A. Smit, Inventaris van het administratief Oud-archief der gemeente BESOYEN, 29, 335-340. Reactie op deze bespreking, zie nr. 31 597 Zes eeuwen parochie BOKHOVEN. Mededelingen over een inventaris van het parochiearchief, 73, 81-82, met publikaties van H. van Bavel, Het jaargetijdenboek van Bokhoven, 73, 83-89 en J. A. M. Hoekx, Het parochiearchief van Bokhoven, 73, 89-90 [51]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 27