2.5.4 Gelderland 547 Lasonder, L., bespr. van Louise Sormani, Inventaris van de archieven van het Borgerkinderenweeshuis, het Armekinderenhuis en de Beide Weeshuizen te NIJMEGEN, 24, 70-76 548 Fockema Andreae, S. J. en A. Johanna Maris, De oude rechterlijke archieven van NIJMEGEN [opmerkingen n.a.v. A. Delahaye, Het rechterlijk archief der stad NIJMEGEN], 57, 75-77 549 Maris, A. Johanna, bespr. van J. A. B. M. de Jong, Het Oud-archief der gemeente NIJMEGEN, 66, 229-232 550 Graswinckel, D. P. M., bespr. van W. Wijnaendts van Resandt, Inventaris der huisarchieven op OOLDE, 31, 192-195 551 Ven, A. J. van de, bespr. van B. H. Slicher van Bath, Het archief van de keinarij van PUTTEN, 57, 86-88 551a Booy, E. P. de, bespr. van R. Wartena, m.m.v. J. den Draak, Het archief van de Cannenburg [VAASSEN], 77, 208-209 552 Jonge van Ellemeet, B. M. de, bespr. van Alb. Oltmans, Het archief van de kerkvoogdij der Ned. Hervormde Gemeente te WAGENINGEN, 36, 50-51 553 Kersbergen, A. C., bespr. van H. L. Driessen, Inventaris van het oud-archief der gemeente WAGENINGEN, 46, 168-171 554 Wiersum, E., bespr. van A. J. van de Ven, Het oud-archief van de gemeente ZALTBOMMEL, 43, 171-174 ZUTPHEN, begroting gemeenteraad. 16, 151-153 gebouw, nr. 273 charters, nr. 521 555 Gimberg, J., Waterschade aan het archief te ZUTPHEN, 31, 133-137 556 Kersbergen, A. C., bespr. van W. E. Smelt, Het oud-archief van de gemeente ZUTPHEN, 49, 150-154 557 Doornink-Hoogenraad, M. M., Uit de historie van ZUTFENS archief en bibliotheek, 56, 15-17 2.5.5 Groningen zie ook: archiefgebouwen, 23, 24 doop-, trouw- en begraafboeken, nr. 497 familiearchieven, nrs. 76, 453, 457, 470 inventarisatie nieuwe rechterlijke archieven, nr. 74 provincie 558 559 560 561 Werkman, E. J„ Een archief in de frontlijn [rijksarchief in Groningen, april 1945], 50, 124-135 Werkman, E. J., bespr. van W. J. Formsma, Inventaris van de archieven der Staten van Stad en Lande, 65, 81-83 Bos, P. G., Enkele opmerkingen naar aanleiding van het 'Register van het archief van Groningen', 17, 17-31 Feith, J. A., Eene goede vondst [archivalia gevonden in het provinciehuis te Groningen], 6, 117-120 [48] 2.5.5 Groningen 562 Fruin, R., bespr. van J. A. Feith, Inventaris der rechterlijke archieven, berustende in het oud-archief in de provincie Groningen, 3, 88-90 563 Blécourt, A. S. de, De rechterlijke archieven in Groningen, 27, 52-56. Repliek van J. G. C. Joosting, 27, 134-136 564 Joosting, J. G. C., bespr. van J. A. Feith, Catalogus der inventarissen van de archieven der voormalige zijlvestenijen en dijkrechten in de provincie Groningen, 10, 112-113 565 Aankondiging van M. C. Canneman, Inventaris van het archief van het provinciaal College van Toezicht op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde Gemeenten in de provincie Groningen, 1820—1950, 76, 202-203 plaatsen 566 Unger, W. S., bespr. van W. J. Formsma, De oude archieven van APPINGEDAM, 59, 81-82 567 Overvoorde, J. C., bespr. van J. A. Feith, [Inventaris van het] Huisarchief Allersma [te EZINGE], 11, 69 568 Overvoorde, J. C., bespr. van C. P. L. Rutgers, Inventaris van het huisarchief FARNSUM, 11, 66-68 GRONINGEN, gebrekkige openbaarheid, nr. 168 aanstelling archivaris, 16, 153-154 569 Fruin, R., bespr. van C. H. van Rhijn, Register van het archief der kerk- voorgdij van de Ned. Herv. Gemeente te GRONINGEN, 13, 146-149, 14, 60 570 Noordhoff, L. J., bespr. van H. M. Mensonides en A. T. Schuitema Meyer, Inventaris der archieven van den senaat der Groningse Universiteit, 52, 54-55 571 Hoek Ostende, J. H. van den, bespr. van A. T. Schuitema Meijer, Inventaris van het Archief van de Evangelisch Lutherse Gemeente te GRONINGEN, en van E. D. Eyken m.m.v. J. H. Rombach, Inventaris van het archief van de Evangelisch Lutherse Gemeente te Alkmaar, 68, 126-128 572 Naudin ten Cate, T. J., bespr. van A. T. Schuitema Meijer, Inventaris van het archief van de Waalse Gemeente te GRONINGEN, 69, 195-196 573 Aankondiging van R. J. Jansen, Inventaris der archieven van de Academie Minerva en het Kunstlievend Genootschap Pictura te GRONINGEN, 74, 226-227 574 Joosting, J. G. C., bespr. van P. H. Meekhoff Doornbosch, Catalogus van de archieven der zijlvestenijen en dijkrechten welke thans het waterschap HUNSINGO vormen, 14, 49-51 575 Wiersum, E., bespr. van P. G. Bos, Inventaris van de huisarchieven Menkema en Dijksterhuis [te UITHUIZEN en PIETERBUREN], 16, 67-72 2.5.6 Limburg zie ook: doop-, trouw- en begraafboeken, nr. 497 inventarisatie nieuwe rechterlijke archieven, nr. 74 [49]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 26