2.2 rijksarchieven 2 Archiefwezen Nederland Germaniae aan Nederlandsche archieven en bibliotheken in 1839, 42, 185-193 343 Beyerman, J. J., Nil novi sub sole [archiefwezen in 1843], 40, 28-33 Archiefwezen 18461850, in jaarrede voorzitter VAN, 5, 17-25 344 Fruin, R., Eene memorie van R. W. Tadama over het archiefwezen uit het jaar 1851, 34, 32-45 Archiefwezen in de tijd van Bakhuizen van den Brink, in jaarrede voorzitter VAN, 34, 10-18 Archiefwezen van c. 18751925, in jaarrede voorzitter VAN, 44, 9-16 345 Kernkamp, J. H., bespr. van W. J. Formsma en B. van 't Hoff, Repertorium van inventarissen van Nederlandse archieven, 52, 102-103 346 Unger, W. S., De Nederlandse archieven en de oorlog, 53, 101-134 347 Steur, J., Nationaal-socialistische plannen met het archiefwezen, 55, 76-82 348 Graswinckel, D. P. M., Hercules op de tweesprong? Over verleden en toekomst van het archiefwezen in Nederland, 55, 107-116. Voor reactie van P. Noordenbos, zie 56, 28-29 349 De archieven en de watersnood I. Opgave betreffende archieven in Zeeland, Noordbrabant en Zuidholland, 58, 26-32. Voor II (betr. kerkelijke archieven), zie nr. 432 350 Maandag 23 december 1968 Archiefraad geïnstalleerd, 72, 111-117 351 Verslagen van de Archiefraad; over 1969, 75, 69-70; over 1970, 75, 219-220; over 1971, 77, 223-225. Advies nr. 15 van de Archiefraad, zie nr. 363 352 Fasel, W., De organisatie van het Nederlandse Archiefwezen, 76, 30-41. Reactie van H. B. M. Essink, 76, 139 zie ook: nrs. 978 (Berichten), 981 (Literatuurkroniek), 983 (Kroniek) Rijksarchiefdienst, geschiedenis, nr. 519 2.2.1 instellingen 353 Opgaven uit de staatsbegrotingen voor de jaren 1892—1939, 19461962, 1968 1892. I, 21-23 1893. 1, 70-72 1894. 2, 137-139 1895. 3, 108-116, 4, 68-69 1896. 4, 96-99 1897. 5, 68-72 1898. 6, 50-52 1899. 7, 63-64 1900. 8, 74-75 1901. 9, 102-104, 164-165 1902. 10, 119-122 1903. 11, 136-139, 209-210 1904. 12, 135-142, 218-219 [32] 1905. 13, 161-167 1906. 14, 137-142, 202 1907. 15, 121-126 1908. 16, 146-150, 215-216 1909. 17, 165-168, 261-263 1910. 18, 129-132, 183-187 1911. 19, 141-144, 186-194 1912. 20, 163-167, 221-224 1913. 21, 96-102, 153-154, 195-196 1914. 22, 34-38 1915. 23, 80-84, 163-165 1916. 24, 80-85 1917. 25, 109-111, 141-143 1918. 26, 82-86 1919. 27, 165-169 1920. 28,81-84, 134-136 1921. 29, 79-81, 167 1922. 29, 270, 355-356 1923. 30, 71-72 1924. 31, 109, 110-111, 196, 199-200 1925. 32, 96, 132 1926. 33, 63, 130-131 1927. 34, 62, 134-140, 144 1928. 35, 61-62 1929. 36, 55-56, 58 1930. 37, 68-69 1931. 38, 43-44 1932. 39, 86 1933. 40, 84-85 1934. 41, 101-102, 103 1935. 42, 76-77 1936. 43, 67-69, 71 1937. 44, 56-57, 101 1938. 45, 62, 89-91, 153 1939. 46, 80, 132 1946. 50, 52, 100 1947. 51, 61-62 1948. 52, 57-60 1949. 53, 49, 50-51 1950. 54, 46-47 1951. 55, 47-48 1952. 56, 44-45 1953. 57, 48-49 1954. 58, 43 1955. 59, 39-40 1956. 60, 36-37 1957. 61, 37 1958. 62, 117 2.2 rijksarchieven [33]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 18