1.4.2.1 archiefgebouwen 254 Gonnet, C. J., De Vleeschhal te Haarlem. Bewaarplaats der Rijksarchieven in Noord-Holland, 7, 31-34. Reactie van M. G. Wildeman, 7, 124-126. Rijmpje op de Vleeshal, 33, 195 255 Berns, J. L., Het Kanselarijgebouw te Leeuwarden, 7, 64-70. Zie ook 12, 218-219 256 Unger, J. H. W., Het archiefgebouw der gemeente Rotterdam [met afb.], 9, 35-43 257 Unger, J. H. W., Het archiefgebouw van het Paleis van Justitie te Rotterdam [met afb.], 9, 63-66. Discussie met W. C. Metzelaar, 9, 127-132 258 Rutgers, C. P., De Sassenpoort te Zwolle, bewaarplaats van het Rijksarchief in Overijssel [met afb.], 9, 200-206 259 Joosting, J. G. C., Het rijksarchief gebouw in Drente, 10, 231-234. Zie ook 4, 68-69 260 Fruin, R., bespr. van G. Winter, Das neue Gebaude des K.u.K. Haus-, Hof- und Staatsarchivs zu Wien, 12, 215-217 261 Cuvelier, J., Het nieuwe Staatsarchiefdepöt te Antwerpen [met afb.], 17, 101-106 262 Verbouwing van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken [uittreksel uit de Handelingen van de Tweede Kamer betr. de te maken archieflokalen], 21, 50-60, 153 263 Wiersum, E., Het nieuwe Rijksarchiefdepöt te Middelburg, 21, 119-123 264 Veder, W. R., Het nieuwe archiefgebouw der gemeente Amsterdam [met afb.], 21, 165-169. Zie ook 17, 299-301, 19, 253, 21, 90-91. Latere uitbreiding, 45, 92 265 Loran, A., Het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage [met afb.], 23, 36-44. Zie ook 44, 159 266 Dalen, J. L. van. Het gemeentearchief te Dordrecht [met afb.], 31, 137-143 267 Moll. W., Het nieuwe gebouw van het Haagsche gemeentearchief [met afb.], 34, 157-164. Zie ook 15, 131-132, 16, 154-157, 219-224, 30, 75-76 268 Geesink, J., Het nieuwe administratiegebouw van het Rijksarchief te Zwolle, 37, 152-154 269 Slootmans, C. J. F., Een brandvrij archiefdepót te Bergen op Zoom [met afb.], 43, 160-166 270 Kurtz, G. H., Naar aanleiding van de verhuizing van het Haarlemsche gemeentearchief [met afb.], 44, 34-39. Voor de opening zie 44, 99-100 271 Hazewinkel, H. C., Het nieuwe archiefdepót te Rotterdam [met afb.], 53, 15-16 272 Pirenne, L., Restauratie van het gemeente-archief-depót van 's-Hertogenbosch, 56, 27 273 Doornink-Hoogenraad, M. M., Een nieuw archiefdepót te Zutfen, 59, 45-46 274 De opening van het rijksarchief in Zeeland op 26 januari 1966, 70, 21-30 275 Wondaal, H. G., Het rijksarchiefdepót te Schaarsbergen, 72, 204-207 276 Meij, P. en M. Bolten, Het nieuwe gebouw voor het Rijksarchief in Gelderland, 72, 242-247. Voor de opening, zie nr. 519 277 Struick, J. en K. F. G. Spruit, Het nieuwe gemeentelijke archiefgebouw te Utrecht [met afb.], 72, 247-255. Voor de opening zie nr. 280 278 Versprille, A. J., De uitbreiding van het gebouw van de Gemeentelijke [26] 1.4.2.1 archief gebouwen 279 280 281 282 283 Archiefdienst van Leiden [met afb.], 72, 256-262. Zie ook nr. 296. Voor de opening zie nr. 776 Vlis, D. van der, De uitbreiding van het gemeentearchief te Vlaardingen [met afb.], 73, 25-29 De officiële opening van het nieuwe gebouw van het Rijksarchief en het Gemeentelijk Archief in Utrecht op 15 november 1971 [met afb.], 75, 251-265. Zie ook nr. 277 Ribberink, A. E. M., Een archiefgebouw voor de toekomst, 76, 15-20 Beperkte ruimte Algemeen Rijksarchief [vragen in de Tweede Kamer], 76, 155-159, 308-309 Nieuwbouw A.R.A. gaat niet door, 76, 299 1.4.2.2 gevaar van, en maatregelen tegen schade doorbrand, vocli', oorlog en bezoekers 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 zie ook: brand naast rijksarchief Friesland, nr. 503 brand St. Jacobskerk Vlissingen, 21, 94-95 brandgevaar gemeentearchieven, 11, 101-102, 's-Gravenhage, 15, 130-133 diefstal, 32, 165 oorlog 19141918, nr. 361 oorlog 1940—1945, nrs. 346, 518, 558 watersnood 1953, gevolgen, nrs. 349, 432, 517 waterschade in Zutfen, nr. 555 Clason, Sam. [vertaling A. Telting], Archiefgebouwen en archiefinrichting waterschapsarchief, slechte bewaring, nr. 650 [over beveiligingsmaatregelen en bergingsmethoden], 12, 20-32 Flament, A. J., Het nut van de 'Theofakkel' bij begin van brand in archiefgebouwen enz., 12, 204-206 Meurs, P. van, Het gevaar van kerken als archiefbewaarplaatsen [voorbeelden], 23, 117-119, 24, 29-30, 53-57, 173-174, 28, 204-205, 29, 217-219 Meurs, P. van, De maatregelen ter voorkoming van brandgevaar [behandeld] in de Eerste Kamer, 25, 166-171 Noordenbos, P., Het werk der archiefcommissie, ingesteld door de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten. II [betr. maatregelen tegen brandgevaar], 38, 148-154. Voor I zie nr. 226 Ebell, C. C. D., 'Verrassingen' [waarschuwing tegen wan-gebruik van archieven door bezoekers], 42, 166-169 Graswinckel, D. P. M., Bescherming van archieven tegen oorlogsgevaar, 46, 51-62. In Maastricht, zie 46, 134-135 Moll, W., bespreking van J. Kalf, Bescherming van Kunstwerken tegen oorlogsgevaren, 46, 107-112 De archieven en de luchtbescherming [uitslag van een van redactie-wege ingestelde enquête naar luchtbeschermingsmaatregelen door beheerders van archieven getroffen], 47, 33-64 Gouw, J. L. van der, Fall-out en archieven [over het beschikbaarstellen van archiefbewaarplaatsen aan de B.B.], 67, 28-30 [27]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 15