1.4.1.1.1 openbaarheid 162 Mededeling over de weigering van het gemeentebestuur van Roosendaal en Nispen om een keurboek te laten onderzoeken, 4, 102-103 163 Been, J. H., De verzegeling van Merula's codicil te Brielle. Met naschrift van de redactie, 5, 85-86. Zie ook 5, 63-64 164 Fruin, R., De toegankelijkheid van het Zwolsche archief, 9, 115-121. Zie ook 10, 8 en nr. 891 165 Discussie tussen R. Fruin, rijksarchivaris in Zeeland, en J. H. C. Matile, bezoeker, over de raadpleging van Axelse archivalia, 10, 242-243, 11, 158-161 166 Polemiek tussen L. A. Kesper, J. Tersteeg en F. de Bas over de mate van toegankelijkheid van het gemeentearchief te Gouda, 11, 156-158, 12, 33-38 167 [Gebrekkige] openbaarheid der gemeentearchieven [te 's-Gravenhage], 13, 98-99, 209-213 en nr. 897 168 [Gebrekkige] openbaarheid der gemeentearchieven [te Groningen], 16, 45-49, 153-154. Zie ook 17, 5-9, 168-170, 266-267, 18, 132 169 Discussie tussen W. R. Veder en R. Fruin over de toegankelijkheid van de D.T.B.registers op het archief te Amsterdam, 16, 95-97, 180-185, 17, 116-124. Rekest van de Vereniging 't Koggeschip inzake deze kwestie, 17, 171-172. Zie ook 17, 9-11 170 Grieven van oud-minister Sabron als archiefbezoeker [publikatie van een brief van F. H. A. Sabron uit 1916], 74, 257-261 171 Beyerman, J. J., Openbaarheid der archieven [criteria op grond waarvan raadpleging van archivalia geweigerd zou kunnen worden], 38, 74-77 172 Verburgt, J. W., Lastige bezoekers, 39, 35-37. Reactie van H. P. Coster, 39, 101-106 173 Discussie tussen C. C. D. Ebell en S. J. Fockema Andreae over de 'mededelingsplicht' van de archiefgebruiker bij publikatie van archiefstukken, 43, 84-87, 135-139 174 Archivarissen in gebreke gesteld [reactie van de gemeentearchivaris van Rotterdam op een artikel van C. Pama over de gebrekkige beantwoording van vragen op genealogische gebied], 48, 57-59 1.4.1.1.2 educatieve taak; voorlichting van het publiek zie ook: educatieve taak gemeentearchivaris, nr. 922 exposeren van archieven, pleidooi voor, 4, 19-20 nut en belang van archief (Amsterdam), nr. 630 tentoonstellingen, zie onderwerpenindex 175 Overvoorde, J. C., 'Archives extension' [schoolbezoek aan het gemeente-archief te Dordrecht], 8, 42-43 176 Een leergang over het Algemeen Rijksarchief vanwege de Volksuniversiteit te 's-Gravenhage, 42, 134-137 177-181 Voordrachten, gehouden op de studiedagen 1963, 67, 85-117 177 Riel, H. van, De archieven en de samenleving, 67, 85-95 178 Baudot, M., Expériences franchises en matière de la mission éducative des archives, 67, 96-98 179 Sabbe, Et., De educatieve taak van de Belgische archieven, 67, 99-100 [20] 1.4.1.1.2 educatieve taak 180 Ketelaar, F. C. J., De archieven en de jeugd, 67, 100-108 181 Ringrose, J. H., Het geschiedenisonderwijs en de archieven, 67, 108-117. Zie voor school en archief ook 71, 152-153 182 Meij, P. J., Archieven en onderwijs, 68, 21-23 183 Graafhuis, A., De educatieve taak van het archief [over een door het gemeentearchief te Utrecht georganiseerde tentoonstelling], 73, 125 184 Hoboken, W. J. van, bespr. van W. J. Formsma, Gids voor de Nederlandse archieven, 74, 138-141 185 Hoek Ostende, J. H. van den, bespr. van Th. J. Poelstra, Een Hollands Stadsarchief, wegwijzer tot onderzoek [Rotterdam], 74, 141-142 185a Mededeling over tijdschriftartikel van E. Persoons. De Belgische archieven en hun educatieve taak [enquête in 1969 met vragen over o.a. tentoon stellingen en schoolbezoek op archiefinstellingen], 77, 211-216 1.4.1.1.3 leges en tarieven zie ook: tarief voor bewaring, 37, 41-42 tarieven voor het maken van foto's i.p.v. afschriften, 23, 10-11 in gemeentearchieven, 10, 249-251 iin Leiden, 8, 2, Rotterdam, 20, 61, Tiel, 17, 170-171 186 Bondam, A. C., Legesheffing voor het gebruik van oude archieven, bijzonder van de oude kerkregisters, 3, 102-108. Reactie van S. Muller, 4, 93-96 187 Veder, W. R., Legesheffing en toegangstijd aan het archief te Amsterdam, 5, 38-40 188 Tarieven voor het maken van afschriften voor het gemeentearchief van Utrecht, 7, 61-62. Nadere mededeling van S. Muller, 7, 113 189 Fruin, R., Het zegelrecht, verschuldigd van authentieke afschriften, afgegeven door archivarissen, 12, 75-77. Reactie van J. C. Beth, 12, 185-192 Zie ook 7, 13-14, 16, 14-15 190 Polemiek over de artt. 13 en 14 der Zegelwet, onder deelname van Ph. Libourel, R. Fruin, M. L. van Goudoever en N. Koopmans 12, 192-204 191 Het verstrekken van afschriften, 15, 163-166. Zie ook 14, 203, 257-258, 19, 14-15, 28, 227-228 192 Tarieven van kosten voor het doen maken van afschriften en voor het doen van onderzoekingen ten behoeve van derden, 76, 299-300, 303-305. Oudere bepalingen, zie 29, 88, 41, 233 192a Tarieven van kosten voor het doen maken van afbeeldingen, 77, 141-142 1.4.1.1.4 uitlening zie ook: Besluit van 1 december 1897, 7, 12-13 Internationale uitlening, 14, 258-259, 15, 9,16, 15 Zwolle, uitlening, 9, 30-31 193 Fruin, R., Het uitlenen van archiefstukken, 17, 233-238 [21]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 12