Inhoud 7 8 Ron Blom, Gerd De Coster Iris Heidebrink, Michel Vermote Inleiding 9 HOOFDSTUK 1 Thomas Fitschen The return of displaced archives after the war - a legal perspective 17 HOOFDSTUK 2 EdwinKlijn Archieven en de 'historische' waarheid. Afrekenen met de last van oorlog, grootschalig geweld en onderdrukking 29 HOOFDSTUK An Verscuren Archieven in oorlog, speelbal van politiek. Het archief van de Grote Raad van Mechelen 1746-1869) 49 HOOFDSTUK 4 Christophe Mariens De Grote Oorlog in België: vernietiging van archieven en strijd om de geschiedenis 61 HOOFDSTUK TimoVanHavere "Je suis souvent tout seul aux archives". De stadsarchivarissen van Gent en de Eerste Wereldoorlog 73 HOOFDSTUK 6 Annelies Nevejans Het Gekwetste Gewest. Archieven over de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek 87 HOOFDSTUK Marieke Bos, Raymund Schütz, Het Archief van het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis. Michiel Schwartzenberg Decontextualisering, hergebruik en hercontextualisering 95 HOOFDSTUK DaanHertogs Dodelijke informatiesystemen. Registraties in Auschwitz en Westerbork 107 HOOFDSTUK Trudy Huskamp Peterson Rights and responsibilities: the role of the archivist 123 Over de auteurs en redacteuren 132

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2014 | | pagina 5