Functionaliteiten voor toepassingsprogrammatuur Er zijn verschillende nationale en internationale standaarden ontwikkeld voor de normering en toetsing van applicaties ten behoeve van het records management. In Nederland is de NEN 2082 onder vakgenoten een begrip geworden. NEN heeft inmid dels NEN-ISO 16175 geadopteerd. Volgens het 'matroesjka'-principezou de laatste dus moeten prevaleren boven de nationale standaard. Daarnaast is er op Europees niveau de Moreq2-standaard. Deze lijkt in Nederland weinig gebruikt te worden. Bestandsformaten Digitale informatiedragers Er is een groot aantal internationale standaarden op het gebied van digitale infor matiedragers. Hieronder wordt een aantal standaarden genoemd van voornamelijk optische informatiedragers en van eisen die aan opslag worden gesteld. Analoge informatiedragers De Archiefregeling kent een lange bijlage, waarin menige standaard wordt genoemd voor analoge informatiedragers. De mate van detaillering en de reikwijdte van deze standaarden laten zien dat dit aandachtsgebied zo niet 'uitontwikkeld' is, dan wel dusdanig 'doorontwikkeld', dat sprake is van een stabiele situatie. METHODEN EN TECHNIEKEN Standaard Herkomst Onderwerp Toelichting Genoemd in Archiefregeling NEN-ISO 16175 NEN-ISO Principes en functionele eisen voor archiefbeschei den in een elektronische kantooromgeving Afkomstig uit Australië, geadopteerd door de ICA, vervolgens door ISO en door NEN Nee NEN-ISO 22310 NEN-ISO Opstellen requirements voor records manage ment Nee Moreq2 DLM Eisen aan toepassings programmatuur ter ondersteuning van informatiebeheer In het kader van DLM ontwikkeld met steun van de Europese Unie Nee NEN 2082 NEN Eisen aan toepassings programmatuur ter ondersteuning van informatiebeheer Door NEN ontwikkeld product dat breed toegepast wordt in Nederland als normenkader en als toetsingskader Nee De Archiefregeling schrijft het gebruik van open bestandsformaten voor. Een van de criteria voor 'openheid' is dat de specificatie van het bestandsformaat openbaar is. Met publicatie van die specificatie als ISO standaard wordt hieraan voldaan. Hier onder enkele voorbeelden van open bestandsformaten die zijn vastgesteld door ISO. Standaard Herkomst Onderwerp Toelichting Genoemd in Archiefregeling ISO 190051-2006 ISO Bestandsformaat voor duurzame preservering (PDE) De standaard voor PDF-A Nee NEN-ISO 28500 NEN-ISO WARC bestandsformaat Open bestandsformaat voor webarchivering Nee NEN-ISO NEN-ISO 12639:2007 Tag Image File Format voor beeldtechnologie (TIEE/IT) Nee NEN-ISO/IEC NEN-ISO 15444 JPEG 2000 image coding system Nee 194 FRANS SMIT BLOKKENDOZEN EN MATROESJKA'S Standaard Herkomst Onderwerp Toelichting Genoemd in Archiefregeling ISO 3 5.220.30 ISO Optical storage devices Nee ISO/IEC 10149 ISO Data interchange on read-only 120 mm optical data disks (CD-ROM) Ja NEN-ISO 9660 NEN-ISO Information processing Volume and file structure of CD-ROM for information interchange Ja NEN-EN-IEC 60908 NEN Geluidopname Audiocompactschijf Ja NEN-ISO 18925:2002 NEN-ISO Beelddragers Optische schijven Opslagpraktijken Ja NEN-ISO 11799 NEN-ISO Storage requirements Nee Standaard Herkomst Onderwerp Toelichting Genoemd in Archiefregeling DIN 16554 DIN Kugelschreiber-Minen. Schriftqualitat. Anforderungen. Prüfung. Kennzeichnung Ja NEN-ISO 11798 NEN-ISO Information and documentation Permanence and durability of writing, printing and copying on paper Requirements and test methods Ja ISO 12757 ISO Ballpoint pens and refills Part 1: General use Ja ISO 14145 ISO Roller ball pens and refills Ja ISO 18917 ISO Bepaling van achterblijvend thiosulfaat en andere verwante chemicaliën in behandelde fotografische materialen Methoden met gebruik van iodine-amy- lose, methyleenblauw en zilversulfide Ja NEN 2154:1980 NEN Microfilmtechniek - Bewaren van nabe werkte halogeenzilvermicrofilms Ja 195

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 99