Digitale duurzaamheid Het OAIS model is leidend en zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot standaarden op onderdelen ervan. Informatiebeveiliging De NEN-ISO 27000-familie is leidend op het gebied van informatiebeveiliging. Dit vakgebied heeft veel raakvlakken met beveiliging (en daarmee behoud) van archiefbescheiden. Een goed oordeel over de kwaliteit van het archiefbeheer van een organisatie kan daarom niet buiten deze standaard. Daarom is deze een onderdeel van de Baseline Informatiehuishouding. Ook de NEN-ISO 27000-familie zal wijzigingen ondergaan vanwege de stroomlijning van ISO standaarden aan de hand van de High Level Structure. METHODEN EN TECHNIEKEN Standaard Herkomst Onderwerp Toelichting Genoemd in Archiefregeling NEN-ISO 23081 NEN-ISO Metagegevens voor archiefbescheiden Afkomstig uit Australië en geadopteerd door ISO en NEN. Is het uitgangspunt voor overheidsbeleid over metadata van archief bescheiden bijvoorbeeld met betrekking tot samenstelling richtlijnen en toepassings profielen Ja ISAD(G) ICA Standaard voor het beschrijven van archief bescheiden Wereldwijde archivistische standaard Nee ISDIAH ICA Standaard voor het beschrijven van archief- beherende instellingen Wereldwijde archivistische standaard Nee ISAAR(CPF) ICA Standaard voor het beschrijven van archief vormers Wereldwijde archivistische standaard Nee ISDF ICA Standaard voor het beschrijven van functies Wereldwijde archivistische standaard Nee PREMIS LoC Standaard voor het beschrijven van techni sche metadata van digitale archiefbeschei den en collectie-items Leidende standaard voor technische metadata en preserverings-metadata Nee METS LoC Metastandaard 'paraplu'voor alle metadata van archief bescheiden en collectie items Leidende standaard voor informatie-uitwisseling en is in staat om data van andere standaarden te incorporeren Nee EAD LoC Encoded Archival Description; XML- standaard voor de toepassing van ISAD(G) Leidende standaard voor de uitwisseling van archivisti sche metadata Nee EAC SBB XML-standaard voor de toepassing van ISAAR(CPF) Leidende standaard voor de uitwisseling van archivisti sche metadata Nee Dublin Core DCI Standaard voor metadata van archieven en collec ties Veel gebruikte standaard voor beschrijvingen, afkom stig uit bibliotheekwezen Nee OWMS ICTU Standaard voor presenta tie informatie op het web Nee RGBZ KING Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken Standaard voor gemeenten t.b.v. zaakgericht werken Nee 192 FRANS SMIT BLOKKENDOZEN EN MATROESJKA'S Standaard Herkomst Onderwerp Toelichting Genoemd in Archiefregeling ISO 14721 NEN-ISO Open archival information system (OAIS) - Reference model Afkomstig van NASA; leidend begrippenkader voor inrichting e-depots Nee NPR-ISO 18492 NEN-ISO Langdurige conservering van elektronische gebaseerde documenten informatie Nee Standaard Herkomst Onderwerp Toelichting Genoemd in Archiefregeling NEN-ISO 27000 NEN-ISO Security techniques Information security management systems Overview and vocabulary Ja NEN-ISO 27001 NEN-ISO Managementsystemen voor informatiebeveili ging Eisen Ja NEN-ISO 27002 NEN-ISO Code voor informatie beveiliging Ja ISO 27040 (in ontwikkeling) ISO Storage security Nee Baseline Informatie beveiliging Rijk (BIR) ICTU Referentiekader Bedoeld voor rijksoverheids instellingen Nee Baseline Informatie beveiliging Gemeenten KING Referentiekader Bedoeld voor gemeentelijke organisaties Nee 193

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 98