Kritieke P Indicatoren Horizontale Verantwoording BECIS Workshop Interactieve KPI's en Horizontale verantwoording kan daarop vaak niet zo eenvoudig antwoord krijgen. Enig soelaas ligt misschien in de richtsnoeren die het CBP publiceert. Men kan een zogenaamde 'zienswijze' vragen, maar het CBP stelt hoge eisen aan zo'n verzoek. "Het wordt menens Over het stelsel van meldingen van verwerkingen is eigenlijk niemand tevreden en omdat het Commissievoorstel van de privacyverordening deze meldingsplicht niet meer noemt en daar geen verzet tegen lijkt te bestaan, is het einde van dit instrument aanstaande. Voor datalekken wordt overigens juist een meldingsplicht ingevoerd. De toezichthouders krijgen veel meer mogelijkheden om bestuurlijke boetes op te leggen bij het overtreden van inhoudelijke normen. Nu kan in de Nederlandse situatie het CBP alleen een boete opleggen als een verwerking ten onrechte niet is gemeld, een administratieve overtreding. Bij ernstige overtredingen kan het CBPbestuursdwang toepassen, wat in de praktijk neerkomt op het opleggen van een last onder dwang som. Dit is een erg beperkt instrumentarium en de invoering van bestuurlijke boetes bij inhoudelijke overtredingen valt te billijken. De reden die er destijds bestond om inhoudelijke overtredingen niet te beboeten, bestaat overigens nog steeds: de onze kerheid bij de justitiabelen over de precieze normen die de wet oplegt. Dat is zeker een bezwaar; aan de andere kant zal het opleggen van boetes er toe kunnen leiden dat meer rechtsvragen aan de rechter voorgelegd worden en zo voor jurisprudentie zorgen. Het ziet er naar uit dat de positie van de toezichthouders in de verschillende EU-landen zeker niet zwakker zal worden. Nederland koerst op 'robuuster extern toezicht' en de Europese Commissie streeft naar een verbetering van de rechtspositie en de bevoegdheid van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten, met de nadruk op hun volledige onafhankelijkheid en meer sanctiemogelijkheden. Ook archiefinstellingen lopen dan dus meer kans om onzacht in aanraking met het CBP te komen. In de woorden van P.H. Blok in zijn bespreking van het Commissievoorstel: "Het wordt menens 168 BECIS helpt u verder met het invullen van de KPI's HET BESTEL Gemeenteraden moeten sinds de invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht, toezien op de uitvoering van het archiefbeheer volgens de Archiefwet. Het gaat hier om horizontaal toezicht op de hele archiefketen. De Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) van de VNG bieden daarvoor een bruikbaar handvat. Onderzoek wijst uit dat het invullen van de KPI's nog niet zo eenvoudig is. Er wordt namelijk een groot beroep gedaan op uw gezamenlijke ICT en DIV kennis. Veel organisaties worstelen met dit vraagstuk. In de interactieve workshop gaan wij in op de betekenis van horizontale verantwoording en het gebruik van KPI's in uw praktijk. De workshop is gericht op: Gemeentearchivarissen en archiefinspecteurs Afdelingshoofden (DIV/l&A/Interne Zaken) Informatieadviseurs DIV-specialisten Meer informatie? Overweegt u door ons een workshop te laten verzorgen of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op via info@becis.nl of telefonisch via 020 - 4031147. Wij informeren u dan graag over alle mogelijkheden. Of kijk op www.becis.nl. AMSTERDAM: HENRI POLAKLAAN 38 SOUS, 1018 CT AMSTERDAM DEN HAAG: BEZUIDENHOUTSEWEG 1, 2594 AB DEN HAAG 169

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 86