Het object van archieftoezicht Erasmus vroeg zich in de Lof der Zotheid af waarom je behoefte zou hebben aan juridische kennis als er geen slecht gedrag zou zijn.1 Slecht gedrag is kennelijk reden voor regelgeving om paal en perkte stellen. Regels zijn er om te worden nageleefd. Behalve als het onreglementair gedrag wordt gedoogd. Het 'je aan de regels houden' is sinds mensenheugenis een manier om een samenleving leefbaar te maken en te houden. Anarchisten denken daar wellicht anders over. De regels dienen in ieder geval billijk en naleefbaar te zijn. Het naleven van regels en daarmee compliant zijn aan die regels is een van de elementen van behoorlijk bestuur. Hoewel 'onze' bestuurders vanzelf sprekend behoorlijk besturen is het houden van toezicht op naleving van regels nodig en dient op gezette tijden ieder bestuur aan inspectie te worden onderworpen. Bestuurders zijn ook maar mensen en de organisaties, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, bestaan bij de gratie van aanwezigheid van andere mensen. Mensen doen nu eenmaal soms dingen die niet helemaal in lijn zijn met de regels die voor hen -en soms door henzelf- zijn opgesteld. Het voorgaande geldt voor alle mogelijke aspecten die we gewoon zijn samen te vatten met het begrip 'maatschappij' of'samenleving', maar wat voor de maatschappij en samenleving in het algemeen geldt, geldt vanzelf sprekend ook voor bijzondere takken van sport, zoals het informatie- en archief beheer. Mensen doen nu eenmaal soms dingen die niet helemaal in lijn zijn met de regels die voor hen - en soms door henzelf - zijn opgesteld Goed beleid, compliant beleid en toezicht daarop gaan hand in hand. Uitwassen en ontspoorde, orthodoxe of extremistische vormen van toezicht horen daar niet bij. Horen hier niet thuis. Er bestaan geen lijfstraffen op het niet navolgen van aan wijzingen voor goed informatie- en archiefbeheer. Archiefinquisiteurs hebben nooit bestaan, al zijn er wellicht archiefinspecteurs die wel eens in de huid van een archiefinquisiteur zouden willen kruipen. Vooral als je al jaren achtereen iedere keer hetzelfde signaal uitzendt, zonder dat echte verbeteringen waarneembaar zijn ondanks het steeds maar weer beloven dat'iets' nu echt wordt aangepakt. Op het gebied van het informatie- en archiefbeheer is een groot aantal toezicht houders actief. Allen met zo hun eigen expertise, competenties, richtingen, regels, uitgangspunten, motto's en doelen. Van rekenkamercommissies en accountants die 13 HANS WAALWIJK 1 Desiderius Erasmus, Lof der Zotheid of De Dwaasheid gekroond. Een pronkrede [vertaald uit het Latijn door Harm-Jan van Dam], Amsterdam, 2010), p. 42. Lof der Zotheid verscheen voor het eerst in 1511.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 8