Inhoud Vergezicht De Praktijk Het Bestel We hebben de artikelen ondergebracht in vijf hoofdstukken: Vergezicht, De Praktijk, Het Bestel, Methoden en Technieken en Professionalisering. Vele gedachten komen voorbij, worden soms herhaald, grijpen terug, kijken vooruit. Er is dus hier en daar wat overlap in artikelen. We hebben echter besloten die overlap op de koop toe te nemen, omdat telkens vanuit ander perspectief naar en over het onderwerp van deze bundel is geschreven. De laatste woorden over inspectie zijn dus zeker nog niet geschreven. Toepassing van de wetgeving vraagt om bestudering en hoe dit in de praktijk handen en voeten kan krijgen. Tools en handreikingen voor de praktijk zijn in ontwikkeling en zeker nog niet volmaakt. ICT, digitalisering, procesmatig werken, ontgrenzing, privatisering en internationalisering zorgen voor snelle veranderingen en vragen steeds om nieuwe aandacht en benaderingsmethoden. Het vak van de toezichthouder - de informatie accountant, zo u wilt - met of zonder archief diploma, is volop in beweging. Er mag dus - en het bestuur van S@P geeft daar graag zijn medewerking aan - nog een tweede bundel over dit onderwerp samengesteld worden als de vernieuwingen wat meer uitgerijpt zijn. Roelof Braad, Jan Beens en Frans Smit Frans Smit Profiteer, Profileer, Prioriteer! Samenvatting en toekomstvisie 9 HOOFDSTUK 1 Hans Waalwijk Het object van archief toezicht 13 Frans Smit Krijgen archiefinspecteurs kieuwen? Over de transformatie van archieftoezicht 21 Marie-Annevan de Griek en Toezicht houden en archiveren: bouwstenen voor leren CorvanMontfort en controleren 40 HOOFDSTUK 2 Marianne Loef, Chantal Menting, Hoe toets je een e-depot? Amsterdamse ervaringen 5 5 Sander Ujzanovitch en Orville MacDonald Richard van den Belt De overbrenging van de Amsterdamse woningkaarten 1954-1989 60 Jan Beens Als de sirene gaat.De rol van de archiefinspectie in de rampenbestrijding 74 Ernestine Baake Er staat een inspecteur voor de deur: inspectie en kwaliteitsonderzoek van de bestuurlijke archieven van de Universiteit van Amsterdam 87 Jacques Dane Psychologie en archiefinspectie 95 HOOFDSTUK Jan Hakvoort en Henk Klaassen Verantwoord verantwoorden. Over de verschuiving van verticaal naar horizontaal toezicht 107 Joost van Koutrik Oude wijn in'nieuwe schoenen'? 117 Jetze Dijkstra, Lolke Folkertsma en Archiefwettelijk toezicht van specifiek naar generiek 129 Frans Scholte, m.m.v. Bennie te Vaarwerk Stinie Franckeen Versterking horizontaal archieftoezicht 146 Jacqueline Schuurman Hess Arnoud Glaudemans Van Stofjas naar Kwaliteitsjas. Tien vragen bij Archiefwet artikel 32 lid 2 over het interne archieftoezicht 153 Tjeerd Schiphof Het College bescherming persoonsgegevens als toezichthouder 158

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 5