Ten geleide Het is al enige jaren geleden dat Hans Waalwijk en Jorien Weterings in het bestuur van S@P het idee opperden om een jaarboek aan archiefinspectie - archieftoezicht te wijden. Het begon volgens Hans in 2007 met enkele brainstormsessies over wat dan wel de inhoud van het boek zou moeten zijn. Een goed jaar later was er een redactie in de personen van Agnes Jonker, Patrica Böschen en Hans Waalwijk, die vanaf december 2008 aan de slag gingen om bij de bedachte thema's auteurs te zoeken en hen tijd te geven voor het schrijven van het artikel. Het idee van het boek werd enthousiast ontvangen. Over het thema inspectie was nog maar weinig achtergrondinformatie vastgelegd en er waren wettelijke veranderingen aanstaande, waardoor nieuwe wegen voor het toezicht ingeslagen moesten worden. Het eerste lijstje auteurs en artikelen beloofde veel. Geleidelijk aan kwamen artikelen binnen, maar het hield niet over. Wat er totaal binnenkwam, was nog te weinig voor een boek. Gelukkig kon op enkele al elders gepubliceerde artikelen worden teruggegrepen en de eerste contouren van het boek waren zo begin 2011 zichtbaar. Dat j aar zou ook het boek moeten verschijnen. Helaas bleek de goede start ten spijt dat het vrijwilligerswerk voor het redactiewerk voor de beide vrouwelijke redactieleden uiteindelijk door allerlei omstandigheden naast de drukke baan en privéomstandigheden te veel van het goede. De artikelen die verschillende auteurs hadden aangeleverd, bleven al dan niet geredigeerd in de digitale mappen van de redacteuren opgeslagen. Dat is geen verwijt aan hen, in een mensenleven kunnen dingen onverwacht zo veranderen dat soms de prioriteiten naar heel andere zaken moeten uitgaan. Maar er kwamen bij het bestuur wel vragen van de auteurs. Zij wilden hun artikel uiteraard graag gepubliceerd zien. Het bestuur van S@P wilde spoedige afhandeling. Bestuurslid Roelof Braad werd gevraagd om te bekijken hoe er weer enige vooruit gang in de totstandkoming van het boek gemaakt zou kunnen worden. Na een jaar is besloten om alle artikelen te verzamelen, de auteurs aan te schrijven om een update van hun artikel te leveren en een nieuwe redactie samen te stellen. Ondertussen waren sommige artikelen verouderd door de recente wetswijzingen en de ontwikkelingen in het vak. Enkele auteurs die eerder een bijdrage hadden toege zegd en soms ook al hadden ingeleverd, ontbrak de tijd om hun artikel te reviseren. Gelukkig waren anderen bereid om hun verhaal te doen en ook in te gaan op de nieuwe setting van het generiek en horizontaal toezicht. Jaarboek 13 was dus geen gemakkelijke bevalling. Toch ligt voor u een bundel, waarvan we als nieuwe redactie denken dat deze een basis biedt voor de verkenning en verdieping van het vak archiefinspectie (archieftoezicht)Dat het laatste woord over inspectie nog niet is geschreven moge duidelijk zijn. In de vakbladen en tijdens studiedagen zal zeker een vervolg komen op de hier gepresenteerde artikelen. Dit Jaarboek heeft niet de pretentie een handboek archiefinspectie te zijn. Het geeft een beeld van een tussenstand, misschien een mix van inspectie oude stijl en de recente vernieuwingen, met de nadruk op het laatste. Wel een gezonde mix waar we in het vak wat aan hebben om nieuw het vak te overdenken, te bediscussiëren en verder te ontwikkelen. Dus ondanks de moeizame totstandkoming ligt er voor u een boek met een mooie diversiteit aan kwalitatief hoogwaardige artikelen. Profiteer - Profileer - Prioriteer Gedachten en handreikingen voor professionalisering van het archieftoezichtinspectie Redactie: Jan Beens, Roelof Braad (eindred.) en Frans Smit 2013 Stichting Archiefpublicaties, Den Haag ontwerp - www.absoluutdesigners.com druk - Schrijen-Lippertz, Voerendaal ISBN/EAN 978-90-71251-37-5 NUR 614 (Archiefwetenschap) Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de adverteerders. Archiefschool/Hogeschool van Amsterdam (omslag 2) BECIS (pagina 169) CvE IM Solutions (pagina 222) Picturae (pagina 228) Securitas (omslag 3)

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 4