.H.ll T '9=4 aanzien van diegenen die geen zeggenschap hebben gehad over het gebruik of de bestemming van het materiaal (punt 7)Kortom, wij waren niet tegen het plaatsen van de hierboven besproken algemene bekendmaking. Mooie bijkomstigheid was ook dat de Archiefwet en het overbrengen van archiefbescheiden weer eens onder de aandacht van het grotere publiek werden gebracht. Advertentie De tekst van de te plaatsen algemene bekendmaking is opgesteld in overleg met de overbrengende dienst en ter inzage toegezonden aan de Registratiecommissie. De bekendmaking begon met een samenvattende inleiding. Daarna volgde een alinea met een toelichting op de woningkaarten en op wat daarop vermeld staat. In de volgende alinea werden de voorgestelde openbaarheidsbeperkingen toegelicht en werd aangegeven hoe een verzoek tot geheimhouding van de woningkaarten van iemands adres ingediend kon worden. De laatste alinea vermeldde de wijze van beschikbaarstelling/raadpleging van de woningkaarten via de studiezaal en website van het Stadsarchief. De bekendmaking werd geplaatst op 30 juni 2010 in Het Parool en alle edities van het Stadsblad Amsterdam, en op 1 juli 2010 in De Volkskrant. Betrokkenen kregen zes weken de tij d om te reageren. In die zes weken hebben wij welgeteld één reactie ontvangen; dat was geen verzoek van een persoon die zijn gegevens niet openbaar gemaakt wilde hebben, maar van een persoon die graag wilde weten wanneer de woningkaarten voor onderzoek beschikbaar kwamen. Samenvatting Met de overbrenging van de woningkaarten over de periode 1954-1989 is het laatste deel van de 'papieren' bevolkingsadministratie van Amsterdam in de archiefbewaar plaats opgenomen en beschikbaar gekomen voor het publiek. Mede omdat sommige bestanden hiervan (vooral de persoons- en archiefkaarten) ook nog van administra tieve waarde zijn voor de overbrengende dienst is ervoor gekozen om alle kaarten te digitaliseren en via de Archiefbank van het Stadsarchief aan ambtenaren en bezoe kers beschikbaar te stellen. Het bepalen van de eventueel te stellen openbaarheidsbeperkingen kreeg vervolgens zijn eigen dynamiek voor de verschillende bestanden, waarin persoonsgegevens van (mogelijk) nog levende personen zijn opgenomen. Een interessante mix van Wet GBA, WBP en Archiefwet 1995 is voorbij gekomen. En bij de woningkaarten is een en ander besproken in de Registratiecommissie van de gemeente, wat uiteindelijk uitmondde in het plaatsen van een algemene bekendmaking met een oproep. Sinds oktober 2010 zijn de woningkaarten over de periode 1954-1989 via de Archief- bank van het Stadsarchief te raadplegen.20 5Q2 1 lyi/lrM Herengracht 0686 rr FP n1 n« n7 n« rr JO _n 1/ X - n,s n11 1-039 n Jt t n ns n - 1 n J —k n n n n n n n A A A A A DE PRAKTIJK 20 Zie: www.stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/woningkaarten/zoek/index.nl.html. 72 RICHARD VAN DEN BELT DE OVERBRENGING VAN DE AMSTERDAMSE WONINGKAARTEN 1954-1989 I D. tam Gaxlnthoofd Ï[m V Datum Wurlltan Opm«rkj/i(«o 0 02094E dailly.Arnold J AmhtPwrini ng Bvr-g 02 -^40457 j ta diooka d ©_j2 0iis__ 5vdïeenatr_l&9Jia 221262 Samkal 4e toilvc» \r ,1.50.976 Qegstgeest Pl 1?oq7 24 ?vnp,p> van Thi.1n,&iuard t u Stamdlnrlct Nr. '51 "52 "53 '5A '55 'Só '57 I *58 '59 '60 '61 "62 "63 '65 it, '67 '69 '70 '71 "72 '73 '74 '75 '76 77 '78 79 "80 Voljnr, Datum triwanernleft 3 M V Dlltim Wairhnnn 01 150452 201043 .'406 'A Hooseiidijk.,HendrjJsu .1 Hoof t stones K B L6 lb lb QS0553 290151 16075: 15ic liasflsfcc 24,hn+I Latheruaetr 92hs ffde'mhfitr 144 III Ljlnervaloaii 87 II Aleutelb atr 51 bw ioic 2ci t; j vd Veeostr 1,3 2e?anS'.'.'lnd anatr.j.00 H BolendHolBtatrl2 01 =00655 12PJ5J 530657 TTfttiriT»-jtra f Xpttriha k ven Igr. HeiJdEn,Haaltje 3! AnlbBnte,.Jonen B. -'5 28 lb lb 241055 090457 120566 IJaabfi Amersfoort öalford GB i;« 08078C «chtg getiktsriAalb e rt a 55 17-0581 Klfli Sni jftor Hoorn Sanaa 3107S7 Sylves.t en ,.Qt»ax: c 18 □5 110787 Boerloider.Knrgo H C f X 'X 1 j V ©Stadsarchief Amsterdam 672_WKAPL00045001200 (hr) 73

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 38