HvA ARCHIEFSCHOOL: GOED VOOR UW LOOPBAAN EN UW ARCHIEF Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam I Archiefschool Onze activiteiten Specifieke wensen? Contact CREATING TOMORROW Profiteer - Profileer - Prioriteer Gedachten en handreikingen voor professionalisering van het archieftoezichtinspectie De Hogeschool van Amsterdam I Archiefschool is het expertisecentrum in het archiefonderwijs en -onderzoek. De HvA Archiefschool verzorgt archiefopleidingen en na- en bijscholing voor archiefprofessionals en bedrijven. Wij adviseren over en doen onderzoek naar archiefbeleid en -beheer, digitaal depot, toegankelijkheid, waardering en selectie etc. - is onafhankelijk, professioneel en praktijkgericht - wo- en hbo-opleidingen tot archivaris - na- en bijscholing - bedrijfscursussen - advies en onderzoek Heeft uw organisatie behoefte aan archivistische kennis, een cursus of een advies? Neemt u dan gerust contact op met de HvA Archiefschool. Telefoon: 020-595 4788 E-mail: archiefschool@hva.nl Website: www.archiefschool.nl

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 2