Cuadra Star informatiemanagement Over de auteurs en redacteuren Archiefbeheer Bibliotheek automatisering Collectiebeheer Kennismanagement Mediabeheer Record management Vocabulaire controle Thesaurus Contact: CvE IM Solutions B.V. Bonegraafseweg 60 4051 CH OCHTEN Tel.: 0344 644605 Email: info@cvesolutions.nl Drs. Annemieke Adema (1982) is sinds 2011 archiefinspecteur bij het Westfries Archief in Hoorn. Daarnaast is zij redactielid van OD, ook schrijft zij hier regelmatig artikelen voor. Zij is lid van de werkgroep Professionalisering Inspectie van BRAIN. E-mail: a.adema@gmail.com Drs. Ernestine Baake (1958) werkt sinds 1991 bij de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2003 is ze daar werkzaam als hoofd Documentaire Informatievoorziening. E-mail: e.a.m.baake@uva.nl JanBeens (1952) is sedert 1970 werkzaam in verschillende functies in de documentaire informatievoorziening. Vanaf 1993 is hij archiefinspecteur en vanaf 2009 gemeentearchivaris van Nijmegen. Door gemeentelijke samenwerking is hij tevens gemeentearchivaris van Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Hij is actief in landelijke werkgroepen over informatiemanagement en duurzaam informatiebeheer. Reeds gedurende een langere periode is hij als docent verbonden aan opleidingen SOD/HMDI. E-mail: j.beens@nijmegen.nl Richard van den Belt (1968) werd middelbaar archiefambtenaar in 1992. Hij doorliep zijn stage in het toenmalig Rijksarchief in Noord-Holland. Van 1993 t/m 1997 werkte hij op de post- en archiefafdeling van de Nationale Woningraad in Almere, waar vooral het oudere deel van het tachtig jaar oude archief zijn bijzondere aandacht had. Vanaf 1997 is hij werkzaam bij het Gemeentearchief, nu Stadsarchief, Amsterdam. Eerst als medewerker Advisering Ondersteuning, en vanaf 2000 als één van de twee archiefinspecteurs van de gemeente Amsterdam. Sinds 2009 is hij tevens de privacy-coördinator van het Stadsarchief. E-mail: rvandenbelt@stadsarchief.amsterdam.nl Roelof Braad (1950) was van 1982 tot 1991 archiefinspecteur en is nu stadshistoricus bij Historisch Goud, Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis in Heerlen. Hij was van 2001- 2008 hoofdredacteur van het Archievenblad, penningmeester KVAN van 2008-2012 en voor de KVAN nog actief in de commissie Archival Solidarity en Stichting BARM. Daarnaast is hij onder andere bestuurslid van de Stichting Archief Publicaties (S@P) en hoofdredacteur van Het Land vanHerle, historisch tijdschrift voor Parkstad Limburg. E-mail: roelofbraad@gmail.com Dr. Jacques Dane 1964) is historicus en hoofd collectie onderzoek van het Nationaal Onder wijsmuseum te Dordrecht. Van 1997-2007 was hij directeur van het Archief Documentatiecen trum Nederlandse Gedragswetenschappen (ADNG), Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceert over de geschiedenis van de psychologie en pedagogiek. In de periode 2011-2012 was hij archiefon derzoeker en rapporteur voor de Commissie Samson. E-mail: j.dane@onderwijsmuseum.nl Drs. Peter Diebeis (1960) is Provinciearchivaris annex toezichthouder in de provincie Zuid- Holland. Tot 2010 was hij werkzaam als consultant en docent bij diverse adviesbureaus op het terrein van informatie- en documentmanagement en concernarchivaris bij de NS. Hij is lid van de Adviescommissie Archieven van de VNG, de Mandaatgroep Provisa en enkele landelijke werkgroepen. Als redacteur bij de Sdu publiceert hij regelmatig over onderwerpen als toezicht, vervanging en selectie. E-mail: pgm.diebels@pzh.nl 223

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 113