196 Gebouwen: archiefruimte en archiefbewaarplaats Ook hier geldt dat de normering van de kwaliteit van archiefbewaarplaatsen, archiefruimtes en de gebouwen, waarin deze zich bevinden, zich heeft uitontwikkeld tot een lijst van gedetailleerde standaarden. Onderstaande lijstis overgenomen uit de Archiefregeling (per 6 mei 2013 197 METHODEN EN TECHNIEKEN NEN 2728:2006 NEN Permanent houdbaar papier Eisen en beproevingsmethoden Ja NEN 3528:1975 NEN Microfilmtechniek Halogeenzilverfilms, 16 en 35 mm Ja NEN-ISO 6199:2005 NEN-ISO Microfilmtechniek Microverfilming van documenten op 16 mm en 3 5 mm halogeenzilverfilm Uitvoeringprocedures Ja NEN-ISO 18901:2002 NEN-ISO Beelddragers Behandelde halogeen- zilverfims, type zwart-en-wit films Specificaties voor stabiliteit Ja NEN 1109 NEN Papier en karton. Bepaling van de massa per oppervlakte Ja NEN 1760 NEN Papier en karton. Bepaling van de door scheurweerstand Elmendorf-methode) Ja NEN 2151 NEN Papier en karton. Bepaling van de pH van een waterige suspensie Ja NEN 3376 NEN Papier. Verklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.) Ja NEN-EN-ISO 536 NEN-ISO Paper and board. Determination of grammage Ja NEN-EN-1974 NEN Paper. Determination of tearing resistance Ja NEN-ISO 5630/3 NEN-ISO Paper and board- Accelerated ageing part 3: Moist heat treatment at80°C and 65% relative humidity Ja NEN-ISO 6588 NEN-ISO Paper, board and pulps. Determination of pH of aqueous extracts Ja ISO 10716 ISO Paper and board. Determination of alkaline reserve Ja ASTM D 1030 ASTM Standard Test Method for Fiber Analysis of Paper and Paperboard, X5, Spot Stain Ja ASTM D4988 ASTM Standard test method for the determina tion of calcium carbonate content of paper Ja TAPPIT 401 TAPPI Fiber analysis of paper and paperboard Ja TAPPIT 511 TAPPI Folding endurance of paper (MIT tester) Ja ICN SOP-10 ICN Bepaling kleurechtheid van papier en karton tegen water Ja TAPPIT 406 TAPPI Reducible sulfur in paper and paperboard Ja ASTM D 2860 ASTM Surface smoothness Ja NEN-ISO 2248 NEN-ISO Valweerstand Ja NEN-ISO 2872 NEN-ISO Druksterkte (Compressiesterkte) Ja DIN 53142 DIN Durchstossversuch Ja TAPPIT 529 TAPPI Surface pH measurement of paper Ja NEN-ISO 2872 NEN-ISO Druksterkte (Compressiesterkte) Ja FTM 9 ETM Quick Stick tack measurement Ja FRANS SMIT BLOKKENDOZEN EN MATROESJKA'S Standaard Herkomst Onderwerp Toelichting Genoemd in Archiefregeling NEN 2778:1991 NEN Vochtwering in gebouwen B ep alingsmethoden Ja ISO-DIS 7031:1983 ISO Concrete hardened; determination of the depth of penetration of water under pressure Ja NEN 1775:1991 NEN Bepaling van de bijdrage tot brandvoort- planting van vloeren Ja NEN 2654- 1:2002 NEN Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties Ja NEN 5088:1994/ C2:1996 NEN Inbraakveiligheid van gebouwen Toepassing van hang- en sluitwerk Ja NEN 5089:2009 NEN Inbraakwerend hang- en sluitwerk Classificatie, eisen en beproevings methoden Ja NEN 5096:2007 NEN Inbraakwerendheid Dak- of gevelele menten met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen Eisen, classificatie en beproevingsmethoden Ja NEN 6065:1991 NEN Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal combinaties Ja NEN 6066:1991 NEN Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal(combinaties) Ja NEN 6069:2005 NEN Experimentele bepaling van de brandwe rendheid van bouwdelen en bouwpro ducten en het classificeren daarvan Ja NEN 6071:2001 NEN Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen Betonconstructies Ja NEN 6072:1991 NEN Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen Staalconstructies Ja NEN 6073:1991 NEN Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen Houtconstructies Ja NEN 6702:2007 NEN Technische grondslagen voor bouwcon structies TGB 1990 Belastingen en vervormingen Ja NEN 6720:1995 NEN TGB 1990 Voorschriften Beton Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995) Ja

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 100