een bijdrage kan leveren aan nieuw onderzoek, dat resulteert in een andere kijk op het verleden van die gebieden waar zich de Nederlandse expansie heeft afgespeeld. Om dit in zo breed mogelijke kring onder de aandacht te brengen, zijn ditmaal alle bijdragen in dit jaarboek, dat zo ingaat op in het Nederlands geschreven bronnen voor vele buitenlanden, in het Engels geschreven. Yvonne Bos-Rops Voorzitter Stichting Archiefpublicaties

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2012 | | pagina 6